SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Galimybių išplėtimas švietimo srityje, sukuriant dvišalį bendradarbiavimo tinklą "Žemgala-Novka"
 
TRUMPAS PAVADINIMAS: Dvišalio bendradarbiavimo tinklo "Žemgala-Novka" sukūrimas


PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.5: socialinių ir kultūrinių tinklų kūrimas bei bendruomenių stiprinimas

Paramos gavėjas: Daugpilio rajono savivaldybės Žemgalos vidurinė mokykla (Daugpilis, Latvija)
Partneriai: Vitebsko rajono vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (Vitebskas, Baltarusija), Daugpilio rajono taryba (Daugpilis, Latvija)

PROBLEMA: Latgalos ir Vitebsko regionuose iškyla labai panašios švietimo problemos. Novkos valstybinė vidurinio lavinimo mokykla (Baltarusija) ir Žemgalos vidurinė mokykla (Latvija), šiuolaikinės kaimo mokyklos, iš dalies perima tam tikras savivaldos institucijų funkcijas ir tampa savotiškais bendruomenių centrais. Socialinių paslaugų trūkumas, aukštas nedarbo lygis ir paslaugų, susijusių su įdarbinimu, ribotumas vietos bendruomenėse (įskaitant ir užklasinį vaikų švietimą) sukuria būtinybę bendradarbiavimui tarp jaunesnio amžiaus žmonių. Tam, kad abi mokyklos galėtų spręsti išvardintas problemas, joms reikalinga šiuolaikinius standartus atitinkanti įranga.

TIKSLAS: Skatinti dviejų pasienio regiono mokyklų - Žemgalos vidurinės mokyklos (Latvija) ir Novkos valstybinės vidurinio lavinimo mokyklos (Baltarusija) - bendradarbiavimą, vystant jų profesines, socialines, mokslines ir technologines paslaugas, populiarinant kultūros paveldą ir keičiantis patirtimi, žiniomis ir tyrimų rezultatais.

 

REZULTATAI IR PRODUKTAI: Dvi Latvijos ir Baltarusijos mokyklos sukūrė tinklą savo tvariai plėtrai. Partneriai suorganizavo intensyvų apsikeitimą patirtimi tarp 100 mokinių ir 60 mokytojų astronomijos ir profesinio mokymo srityje. Mokyklų atstovai dalyvavo bendrose stovyklose, seminaruose ir mokslinėse-praktinėse konferencijose abiejose šalyse.

Žemgalos mokykloje buvo atnaujintos profesinio mokymo klasės, skirtos žemės ūkio mokymams.

Novkos mokykloje buvo įrengta observatorijos patalpa astronominiam teleskopui ir įkurtas skaitmeninis planetariumas su visa reikalinga įranga.
 
Projekto numeris: LLB-2-267
Paramos sutarties numeris: 1VL-931
Visas biudžetas: 166 667 eurai
ES paramos suma: 150 000,30 euro
Įgyvendinimo laikotarpis: 20 mėnesių (2012.11-2014.07)
Kontaktai: Aleksandrs Petkevičs
‘Zemgales-16', Zemgale, Demene parish, Daugavpils County, Latvija
+371 29545098, +371 65471757, e-mail: skola@demene.lv, www.demene.lv

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-31 08:05:56
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 88
Iš viso apsilankė: 1706746