SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start
Civilinės apsaugos sistemų bendradarbiavimas avarijų, kurių metu transportuojamos pavojingos medžiagos Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos pasienio regione, atvejais 

Trumpas pavadinimas: LLB-Transit


PRIORITETAS 2: BENDRI IŠŠŪKIAI

Measure 2.1.: Aplinkos ir gamtos išteklių apsauga ir tvari plėtra 

Paramos gavėjas: Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba (Ryga, Latvija)

Partneriai: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Vilnius, Lietuva), Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Utena, Lietuva), Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Alytus, Lietuva),  Baltarusijos Ypatingųjų situacijų ministerijos Vitebsko regioninis departamentas (Vitebskas, Baltarusija), Baltarusijos Ypatingųjų situacijų ministerijos Gardino regioninis departamentas (Gardinas, Baltarusija)

Asocijuoti partneriai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (Utena, Lietuva), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (Alytus, Lietuva), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilnius regiono aplinkos apsaugos departamentas (Vilnius, Lietuva)

PROBLEMA: Tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis avarijų prevencijos ir reagavimo srityse. Tačiau egzistuojančios teisinės bazės nepakanka efektyviam bendradarbiavimui tarp institucijų užtikrinti. Iš dalies tokiai situacijai įtakos turi finansinių resursų stoka bei nepakankama techninė bazė. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione yra didelė cheminių pramoninių gamyklų koncentracija (“POLIMIR” gamykla, vamzdynas “DRUŽBA” Novopolotske ir “AZOT” gamykla Gardine), intensyvus transporto tinklas ir nuotolis nuo didžiųjų miestų. Tai reiškia, kad yra transportuojama daug pavojingų medžiagų ir dėl to didėja stambių transporto avarijų, kurių metu vežamos pavojingos medžiagos, pavojus. Viena šalis negali efektyviai reaguoti į tokio masto avarijas.

TIKSLAS: Sustiprinti ekologinį saugumą regione, profesionaliai ir greitai reaguojant į transporto avarijas, kurių metu vežamos pavojingos medžiagos.

 
 
REZULTATAI IR PRODUKTAI:

Partneriai pasiruošė bendroms operacijoms avarijų atvejams Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione.

Buvo įsigyti padidinto pravažumo gaisrų gesinimo automobiliai ir moderni gelbėjimo įranga.

Buvo suorganizuoti mokymai. Baltarusijoje buvo surengtos bendros lauko pratybos, kurių metu sėkmingai užgesintas gaisras ir neutralizuoti inscenizuoto sprogimo padariniai krovininiame traukinyje. Pratybose dalyvavo 120 ugniagesių-gelbėtojų iš trijų valstybių.

Projekto numeris: LLB-2-247
Paramos sutarties numeris: 1VL-818
Bendras biudžetas: 1 489 743,10 €
ES parama: 1 340 619,82 €
Įgyvendinimo laikotarpis: 18 mėnesių (2012.12-2014.04)
Kontaktai:

Signe Šķirpo
Maskavas g. 5, LV-1050, Ryga, Latvija. +371 67075916;
signe.skirpo@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 16:47:14
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 101
Iš viso apsilankė: 1706746