SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Bendra dviejų šalių istorija ir kultūra


PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

Priemonė 1.4: kultūrinio ir istorinio paveldo apsauga bei rėmimas, turizmo abipus sienos skatinimas

Paramos gavėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Vilnius, Lietuva)
Partneris: Ašmenos rajono vykdomasis komitetas (Ašmena, Baltarusija)

PROBLEMA: Svarbūs kultūrinio paveldo objektai Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, kurie mena bendrą abiejų šalių istorinę ir kultūrinę praeitį, yra nežinomi ir nenaudojami turizmo tikslais. Bareikiškių muziejuje įkurta ekspozicija yra prastos būklės, pasenusi ir nebeįdomi jaunimui. Reikšmingos Sirokomlės knygos, išleistos iki 1900 metų yra smarkiai pažeistos ir joms būtinas atnaujinimas. Dėl per mažo žinomumo turizmui įdomūs objektai sulaukia nepakankamai dėmesio. Nėra bendros abipus sienos literatūrinės medžiagos. Todėl projekto įgyvendinimas galėtų padėti sustiprinti bendradarbiavimą tarp turizmo informacijos centrų, o parengta istorinė kultūrinė medžiaga, turizmo produktai ir renginiai abipus sienos pritrauktų didesnį lankytojų skaičių. Surinkta medžiaga bus naudinga tolimesniems moksliniams ir tiriamiesiems darbams apie Vilniaus ir Ašmenos regionus.

TIKSLAI: Projekto metu buvo siekiama pagerinti viešojo turizmo infrastruktūrą pasienio regione, skatinant privačią iniciatyvą.REZULTATAI IR PRODUKTAI: 

Projektas sujungė Vilniaus ir Ašmenos rajonus į vieną turistinį maršrutą, siekiant išsaugoti kultūrinį ir istorinį paveldą ir populiarinti pasienio turizmą.

Buvo sukurtas virtualus pasienio turistinis maršrutas ir žemėlapis „Istoriniai keliai Ašmenos aukštumoje“, pristatantys svarbių vietovių, tokių kaip Nemėžis, Medininkai, Alšėnai, Ašmena dvarus, bažnyčias, parkus ir paminklus, menančius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus  (tic.vrsa.lt).

Atnaujintos Bareikiškių V.Sirokomlės ir Ašmenos muziejų ekspozicijos ir įsigyta nauja įranga, siekiant pristatyti svarbius dviejų šalių kultūros veikėjus.

Partneriai suorganizavo keletą regioną populiarinančių kultūros renginių, pavyzdžiui, festivalius „Poezijos pavasaris“ ir „Alšėnų pilies vaiduokliai“. Įgyvendinus projektą, išaugo kultūrinių renginių kokybė ir jais ėmė domėtis daugiau jaunimo. 

Interaktyvi žemėlapio „Istoriniai keliai Ašmenos aukštumoje“ versija yra vieša: NUORODA.

Projekto numeris: LLB-2-128
Paramos sutarties numeris: 1VL-760
Visas biudžetas: 172 544 €
ES paramos suma: 155 289 €
Įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių (2012.05.11-2013.05.10)
Kontaktai: Gražina Golubovska
Vilniaus rajono savivaldybės administracija,  tel. +370 5 275 50 81, faks. + +370 5 275 19 90, el. paštas grazina.golubovska@vilniaus-r.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 14:15:52
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 72
Iš viso apsilankė: 1706746