SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Turizmo per sieną skatinimas Lietuvoje ir Baltarusijoje gerinant prieinamumą prie kultūrinio-istorinio paveldo ir jo patrauklumą Rokiškio ir Pastovių regionuose

Trumpas pavadinimas: LITHBEL-HERITOUR

PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.4: kultūrinio ir istorinio paveldo apsauga bei rėmimas, turizmo abipus sienos skatinimas

Paramos gavėjas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Rokiškis, Lietuva)
Partneris: Pastovių rajono vykdomasis komitetas (Pastovys, Baltarusija)

PROBLEMA: menkas bendro kultūros paveldo objektų patrauklumas ir sunkus privažiavimas prie jų Rokiškio ir Pastovių (Baltarusija) regionuose, taip pat nepakankamas šių objektų potencialo panaudojimas turizmo reikmėms turi neigiamą įtaką regionų tvariai plėtrai. Bendras konkurencingų turizmo ir rekreacijos išteklių panaudojimas Rokiškyje ir Pastovyse galėtų sukurti bendrų turizmo objektų ir jų viešinimo sinergiją.

TIKSLAI: Projektu siekiama intensyvinti tarpkultūrinį dialogą ir didinti turizmo objektų patrauklumą ir ekonominį konkurencingumą pasienio regione plėtojant artimesnius kultūrinius ryšius ir sukuriant konkurencingą, paveldo pagrindu veikiantį turizmo klasterį Rokiškio ir Pastovių regionuose. 

REZULTATAI ir PRODUKTAI:

Siekiant skatinti turizmą ir supažindinti su istoriniu-kultūriniu paveldu, projekto metu buvo renovuota Tyzenhauzų alėja, vedanti į Tyzenhauzų dvarą Rokiškyje, ir Tyzenhauzų dvaras-muziejus Pastovyse. Rokiškio Tyzenhauzų dvare įsikūręs Rokiškio krašto muziejus įsigijo 13 parodų stendų ir pagamino dvaro modelį.
Pastoviuose buvo parengtas dizaino projektas „Centrinio ir šiaurinio Tyzenhauzų dvaro sparnų rūsių bei grafo Konstantino Tyzenhauzo mokslinės taksidermijos laboratorijos ekspozicija“. Remiantis šiuo projektu, rūmams buvo nupirkta įranga, baldai ir eksponatai.
Taip pat buvo surengta etnografinė ekspedicija Lietuvoje ir Baltarusijoje, skirta Tyzenhauzų šeimos paveldui ištirti. Ekspedicijos rezultatai buvo pristatyti tarptautinės konferencijos Rokiškyje metu. Projekto pabaigoje buvo pristatytas ir turizmo per sieną maršrutas, pristatantis abiejų regionų kultūrinio ir istorinio paveldo objektus.
 

Projekto numeris: LLB-1-003
Paramos sutarties numeris: 1VL-1071
Visas biudžetas: 652 829 €
ES paramos suma: 587 480, 79 €
Įgyvendinimo laikotarpis: 22 mėnesiai (2011.10-2013.08)
Kontaktai: Jurgita Blaževičiūtė
Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, Lietuva
+37045871407; verslas@post.rokiskis.lt; www.rokiskis.lt 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-31 09:59:18
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1199
Iš viso apsilankė: 1706746