SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Žali maršrutai be kliūčių

Trumpas pavadinimas: Žali maršrutai


PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.4: kultūrinio ir istorinio paveldo apsauga bei rėmimas, turizmo abipus sienos skatinimas

Paramos gavėjas: Gamtos išsaugojimo agentūra (Sigulda, Latvija)
Partneriai: Dagdos savivaldybės atryba (Dagda, Latvija), Dagdos neįgalių žmonių brolija "Nema" (Dagda, Latvija), Gražutės regionino parko direkcija (Salakas, Zarasų rajonas, Lietuva), Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (Vilnius, Lietuva), Valstybinė gamtos apsaugos institucija "Eko-rosi" (Vitebskas, Baltarusija)
Asocijuoti partneriai: Latvijos neįgaliųjų organizacijų asociacija SUSTENTO (Ryga, Latvija), Vitebsko jungtinė viešosios asociacijos organizacija "Respublikinė invalidų vežimėlių naudotojų asociacija" (Vitebskas, Baltarusija)

PROBLEMA: Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose gausu gamtos parkų, ežerų ir miškų. Gamtos parkai yra pritaikyti turistų reikmėms, tačiau šiuose parkuose apie neįgaliuosius dažnai pamirštama. Todėl partneriai sujungė savo pajėgas, kad galėtų padaryti gamtos turtus prieinamus žmonėms, turintiems judėjimo negalią.

TIKSLAI: Prisidėti prie lygių galimybių sudarymo gamtos turizmo srityje Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose, pritaikant infrastruktūrą ir šviečiant turizmo paslaugų teikėjus. 

 

REZULTATAI IR PRODUKTAI: Keletas Latvijos (Raznos nacionalinis parkas, Ežerniekai), Lietuvos (Gražutės regioninis parkas) ir Baltarusijos (Zaborjė) pasienio regionų gamtinių turizmo vietų tapo prieinamos judėjimo negalią turintiems asmenims. Išleistas ir neįgaliųjų organizacijoms išdalytas turistinis bukletas „Žali maršrutai“, kuriame sužymėtos ir aprašytos visos gamtos turistų traukos vietos, pritaikytos neįgaliesiems.

Trijų šalių turizmo paslaugų teikėjai buvo apmokyti tinkamai teikti paslaugas žmonėms su negalia. Parengtos ir partnerių interneto svetainėse paskelbtos techninės rekomendacijos, kaip pritaikyti gamtos turizmo infrastruktūrą žmonėms su judėjimo negalia, bei praktiniai patarimai asmenims, dirbantiems su neįgaliais vaikais lauke.

Buvo suorganizuotas 17 žmonių 300 kilometrų ilgio maratonas per sieną motorizuotais neįgaliųjų vežimėliais, kurio metu išbandyti infrastruktūros objektai, pritaikyti neįgaliųjų reikmėms, ir paskleista žinia apie aktyvų žmonių su negalia gyvenimo būdą.

Projekto numeris: LLB-2-257
Paramos sutarties numeris: 1S-6
Visas biudžetas: 172 337,90 €
ES paramos suma: 155 104,11 €
Įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių (2013.12-2014.12)
Kontaktai: Anda Zeize
Zemnieku str. 16a, LV-4601 Rēzekne, Latvia
+371 646 05075; anda.zeize@daba.gov.lv

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 16:58:47
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 72
Iš viso apsilankė: 1706746