SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Lengvai prieinamų nemokamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Daugpilio ir Breslaujos rajonuose

Trumpas pavadinimas: Pasienio regiono pacientas


PRIORITETAS 2: BENDRI IŠŠŪKIAI

Priemonė 2.2.: Švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos sektorių plėtros skatinimas

Paramos gavėjas: Daugpilio krašto taryba (Daugpilis, Latvija)

Partneris: Breslaujos rajono centrinė ligoninė (Breslauja, Baltarusija)

PROBLEMA: Pagal tarpvyriausybinį susitarimą dėl supaprastinto sienos kirtimo 50 km zonoje nuo Latvijos-Baltarusijos sienos, abi valstybės įsipareigojo garantuoti keliaujantiems žmonėms pirminės sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą. Dauguma gydytojų praktikos kabinetų Daugpilio rajone (Latvija) ir Breslaujos rajono centrinės ligoninės poliklinikoje (Baltarusija) neatitinka nacionalinių reikalavimų dėl medicinos įstaigų pritaikymo neįgaliųjų poreikiams. Taip pat trūksta informacijos apie sveikatos apsaugos sistemą ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigų lokaciją supaprastinto sienos kirtimo zonoje.

TIKSLAS: Prisidėti prie pirminės sveikatos pirežiūros paslaugų prieinamumo, pritaikant medicinos įstaigų infrastruktūrą neįgaliųjų poreikiams ir plėtojant pasienio regiono sveikatos priežiūros IT tinklą Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionuose.

 

REZULTATAI IR PRODUKTAI:

Projektas prisidėjo prie geresnio pirminių sveikatos paslaugų prieinamumo Latvijos ir Baltarusijos pasienio teritorijose.

Buvo renovuoti ir neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 10 gydytojų pagalbos punktų Daugpilyje ir viena Breslaujos centrinės ligoninės poliklinika. Patalpos aprūpintos baldais ir specialia medicinine ir kompiuterine įranga.

Buvo sukurtas bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos srityje informacinių technologijų tinklas, kuriame galima dalintis informacija apie medicinos paslaugų specifiką ir gydymo įstaigas.

Daugpilyje ir Breslaujoje suorganizuoti 2 seminarai, kuriuose dalyvavo  Latvijos ir Baltarusijos gydytojai, savivaldos darbuotojai ir žurnalistai.

Projekto numeris: LLB-2-264
Paramos sutarties numeris: 1S-528
Visas biudžetas: 682 713 eurų
ES paramos suma: 614 441,70 euro
Įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių (2013 m. lapkritis - 2014 m. lapkritis)
Kontaktai:

Olga Lukaševiča
Rīgas g. 2, LV-5401, Daugpilis, Latvija
+37126315587; olga.lukasevica@dnd.lv; www.dnd.lv

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-31 07:52:50
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1133
Iš viso apsilankė: 1706746