SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant pasienio tyrimų ir plėtros bei inovacijų centrą ir debesijos kompiuterinę sistemą

Trumpas pavadinimas: LT-BY debesija


PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.1: socialinės ir ekonominės plėtros rėmimas bei verslo ir verslumo skatinimas

Paramos gavėjas: Vilniaus universitetas (Vilnius)

Partneriai:Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas  (Vilnius); Gardino Jankos Kupalos valstybinis universitetas (Gardinas, Baltarusij; Mokslinė technologinė asociacija INFOPARK (Minskas, Baltarusija)

PROBLEMA: 2 mokslo institucijos, Vilniaus universitetas ir Jankos Kupalos valstybinis Gardino universitetas Baltarusijoje, žengia pirmuosius žingsnius vystydamos savo turimus išteklius ir technologijas debesijos kompiuterijoje. Šių universitetų įgyvendintos studijų programos yra žemesnio nei tarptautiniai standartai lygio, kurį lemia kompetencijų ir infrastruktūros trūkumas. Tikimasi, kad projektas pagerins regiono mokslo institucijų debesijos kompiuterijos bazę ir padarys ją prieinamą verslui abiejose sienos pusėse, taip padidindama Vilniaus ir Gardino regionų konkurencingumą. Taip pat tikimasi, kad konsoliduoti regioniniai informacinių technologijų ištekliai reikšmingai prisidės prie inovacijų, naujų verslo šakų atsiradimo ir verslumo skatinimo.

TIKSLAI: Projektu siekiama išplėsti informacinių technologijų, tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklus tarp Vilniaus, Gardino ir Minsko institucijų, siekiant plėtoti ir stiprinti jų ryšius su informacinių technologijų įmonėmis. Projekto partneriai ketina siekti šių tikslus, sukurdami inovatyvų debesijos kompiuterijos klasterį abipus sienos, jungiantį Lietuvą ir Baltarusiją, ir naudojantį naujausias debesijos kompiuterijos technologijas.REZULTATAI IR PRODUKTAI:

Parengtas kompiuterinių mokslų kursas (40 valandų teorijos ir 80 valandų praktikos). Buvo surengti mokymai 250 programuotojų ir vieši renginiai informacinių technologijų plėtros temomis Lietuvoje ir Baltarusijoje. Sustiprinti 30 regioninių informacinių technologijų kompanijų gebėjimai vystyti debesijos kompiuterijos technologijas ir pasiekti globalias rinkas.
Buvo inicijuoti 3 tyrimų ir plėtros projektai tarp informacinėmis technologijomis užsiimančių mažų ir vidutinių įmonių debesijos kompiuterijos srityje. Buvo surengtos 2 debesijos kompiuterijos atvirų durų dienos ir suorganizuota tarptautinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime.
Parengta debesijos kompiuterijos panaudojimo ir perspektyvų regiono informacinių technologijų įmonėse studija. Buvo įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga ir sukurta internetinė svetainė su laisva prieiga: www.lt-by-cloud.eu.
Projekto partneriai pasirašė susitarimą dėl bendro debesijos infrastruktūros naudojimo.

Projekto numeris:

LLB-2-142

Paramos sutarties numeris:

1S-506

Visas biudžetas:

1 112 682,00 €

ES parama:

1 001 413,80 €

Įgyvendinimo periodas:

14 mėnesių (10.2013-12.2014)

Kontaktai:

Algimantas Juozapavičius
Naugarduko g. 24, Vilnius, LT-03225
+370 5219 3053; algimantas.juozapavicius@mif.vu.lt; www.vu.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 14:55:50
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1514
Iš viso apsilankė: 1706746