SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Abipus sienos esančios saugomos gamtos teritorijos „Augšdaugava-Breslaujos ežerai“ įkūrimas ir pradinių sąlygų integruotam teritorijos valdymui sudarymas

Trumpas projekto pavadinimas: Gamta abipus sienos  


PROGRAMOS "GERIAUSIO PROJEKTO VALDYMO" NOMINACIJOS LAIMĖTOJAS

PRIORITETAS 2: BENDRI IŠŠŪKIAI

Priemonė 2.1.: Aplinkos ir gamtos išteklių apsauga ir tvari plėtra

Paramos gavėjas: Gamtos išsaugojimo agentūra (Rezeknė, Latvija)

Partneriai: Valstybinis mokslo ir gamybos susivienijimas „Mokslo ir praktikos centras bioresursams“ (Minskas, Baltarusija), Valstybinė aplinkos institucija „Nacionalinis parkas Breslaujos ežerai“ (Breslauja, Baltarusija), Daugpilio krašto taryba (Daugpilis, Latvija)

Asocijuoti partneriai: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija (Ryga, Latvija), Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija (Minskas, Baltarusija)

PROBLEMA: Abiejose Latvijos ir Baltarusijos sienos pusėse yra išsidėsčiusios dvi svarbios saugomos gamtos teritorijos - Augšdaugava” ir Breslaujos ežerai"-, turinčios bendrą istoriją bei florą ir fauną. Dėl skirtingų šių teritorijų valdymo metodų ir nacionalinių vyriausybių bei tarptautinių susitarimų nustatytų gamtos saugojimo tikslų yra neįmanoma užtikrinti vienodų šių teritorijų saugojimo standartų. Manoma, kad bendradarbiavimo abipus sienos projekto įgyvendinimas yra efektyviausias būdas, siekiant užtikrinti tikslingą, koordinuotą saugomų teritorijų valdymą ir plėtrą. Naujai įkurta saugoma teritorija Augšdaugava-Breslaujos ežerai” bus pripažįstama kaip vienas gamtos objektas abiejose sienos pusėse.

TIKSLAS: Projekto tikslas yra prisidėti prie saugomų gamtos teritorijų valdymo veiksmingumo ir siekti intensyvesnio dvišalio bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tam, kad saugoma teritorija Augšdaugava-Breslaujos ežerai” būtų pripažinta.

 

REZULTATAI IR PRODUKTAI: 

Sukurta bendra harmonizuota abiejose sienos pusėse esančios saugomos teritorijos gamtos valdymo koncepcija. Taip pat parengti 2 Latvijos ir Baltarusijos saugomų gamtos teritorijų valdymo planai ir vienas harmonizuotas bendros saugomos gamtos teritorijos „Augšdaugava-Breslaujos ežerai“ valdymo planas.

Įsteigta bendra viešojo administravimo įstaiga, kuri yra atsakinga už šių planų įgyvendinimą ir apsikeitimą informacija tarp Latvijos ir Baltarusijos. Partneriai atnaujino ir aprūpino įranga saugomose gamtos teritorijose (Latvijos „Augšdaugava“ ir Baltarusijos „Breslaujos ežerai“) veikiančius informacijos centrus.

Visuomenė supažindinta su abipus sienos esančia saugoma gamtos teritorija „Augšdaugava-Breslaujos ežerai“ ir jos svarba. Sukurtas virtualus turas trimis kalbomis interneto svetainėje cb-nature.daba.gov.lv, taip pat bukletai ir lauko informaciniai stendai.

Projekto numeris:LLB-2-258
Paramos sutarties numeris:1S-329
Visas biudžetas:251 856,39 euro
ES paramos suma:226 670,75 euro
Įgyvendinimo laikotarpis:18 mėnesių (2013.06-2014.12)
Kontaktai:Irēna Muskare
Zemnieku g. 16a, Rēzekne, LV-4601, Latvija
+371 646 05225+371 646 05225; irena.muskare@daba.gov.lv; www.daba.gov.lv

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 17:07:57
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 126
Iš viso apsilankė: 1706746