SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Sakytinės istorijos centrų populiarinimas Latvijos-Baltarusijos pasienio teritorijoje

Trumpas pavadinimas: SIC populiarinimas


PRIORITETAS 1: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS
Priemonė 1.4: kultūrinio ir istorinio paveldo apsauga bei rėmimas, turizmo abipus sienos skatinimas

Paramos gavėjas: Daugpilio universitetas (Daugpilis, Latvija)
Partneris: Inovacijos ir plėtros skatinimo centras (Daugpilis, Latvija); Gardino valstybinis Jankos Kupalos universitetas (Gardinas, Baltarusija)

PROBLEMA: Latvijos ir Baltarusijos regionai praeityje priklausė tiems patiems politiniams dariniams. Ši bendra istorija, neatskleista ir neišaiškinta, dažnai lemia abipusį nepasitikėjimą ir gali turėti įtakos potencialiems konfliktams. Projektų partneriai taiko novatoriškus istorijos mokslo metodus, siekdami analizuoti bendrą Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionų istoriją.

TIKSLAI: Projektas siekia padidinti visuomenės žinias apie bendro kultūros ir istorijos paveldo Latvijos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje apsaugą.


 

REZULTATAI IR PRODUKTAI: Projektu buvo siekiama padidinti visuomenės žinias apie bendro kultūrinio ir istorinio paveldo apsaugą Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione. Partneriai atliko „istorijų pasakotojų metodu“ pagrįstą tyrimą, apklausdami daugiau kaip 200 Latvijos ir Baltarusijos pasienio regiono gyventojų. Tyrimo duomenys buvo apibendrinti ir išleisti knygos ir kompaktinės plokštelės pavidalu.

Abiejose šalyse surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos.

Pagrindinis projekto pasiekimas – „Istorijų pasakotojų istorijos e-muziejus“ (www.vitamemoriae.eu).

Projekto numeris:LLB-2-143
Paramos sutarties numeris:1S-138
Visas biudžetas:168 824 €
ES paramos suma:151 941,60 €
Įgyvendinimo laikotarpis:15 mėnesių (2013.03-2014.05)
Kontaktai:Inese Kokina
Vienibas g. 13, Daugpilis LV-5400, Latvija
371 654 25452; inese.kokina@du.lv; www.du.lv

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 14:57:12
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1667
Iš viso apsilankė: 1706746