SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS Programa PROJEKTAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS Renginiai Nuorodos Kontaktai
Šią programą remia Europos Sąjunga 
Te start E-mail Sitemap
EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA
To start

Alytaus-Gardino regioninių saugomų teritorijų abipus sienos valdymas ir parama jų integravimui į pan-europinius ekologinius tinklus 

Trumpas pavadinimas: Saugomų teritorijų valdymas


PRIORITETAS 2: BENDRI IŠŠŪKIAI

Measure 2.1.: Aplinkos ir gamtos išteklių apsauga ir tvari plėtra

Paramos gavėjas: Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas (Vilnius, Lietuva)

Partneriai: Baltarusijos valstybinis universitetas (Minskas, Baltarusija), Gardino Jankos Kupalos valstybinis universitetas (Gardinas, Baltarusija), Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (Marcinkonys, Varėnos rajonas, Lietuva)

Asocijuoti partneriai: Gardino regioninis gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos komitetas (Gardinas, Baltarusija), Valstybinė aplinkosaugos institucija „Respublikinis ežerų rezervatas „Ozery“ (Ozerų kaimas, Gardino rajonas, Baltarusija), Valstybinė aplinkosaugos institucija „Respublikinis kraštovaizdžio rezervatas „Kotra“ (Pervomaiskajos kaimas, Ščiutino rajonas, Baltarusija), Žuvinto biosferos rezervatas (Aleknonių kaimas, Simnas, Alytaus rajonas, Lietuva), Veisiejų regioninis parkas (Veisiejai, Lazdijų rajonas, Lietuva), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Vilnius, Lietuva)

PROBLEMA: Alytaus ir Gardino regionų saugomos teritorijos, įskaitant ir aukščiausią apsaugos lygį turinčią Čepkelių-Kotros teritoriją abipus sienos – Ramsarą, yra sudedamoji itin vertingo didelių Dainavos (Lietuva), Gardino (Baltarusija) ir Augustavo (Lenkija) miškų komplekso, kurio bendras plotas – 1600 km2, dalis. Šiandien šioje teritorijoje nėra bendros gamtos saugojimo praktikos, skiriasi nacionaliniai įstatymai, taisyklės ir nuostatos dėl gamtos išteklių naudojimo ir jų saugojimo, regionų ir vietos plėtros strategijos. Tačiau ekologinis koherentiškumas negali būti pasiektas pavienėmis šalių pastangomis. Europinės saugomos teritorijos, plytinčios abipus sienos, yra ypač reikšmingos siekiant sudaryti galimybes didesnei rūšių migracijai, kraštovaizdžio ryšių išlaikymui, gyvūnų, augalų ir ekologinių procesų laisvam judėjimui iš vieno arealo į kitą. 

TIKSLAS: Galutinis projekto tikslas yra palengvinti regiono tvarią plėtrą ir sustiprinti biologinės įvairovės bei gamtos ir su ja susijusių kultūrinių išteklių apsaugą ir išlaikymą, sukuriant vieningą praktiką, koordinuotą planavimą ir saugomų teritorijų vystymą, identifikuojant ir plėtojant bendras vertybes, vietos suinteresuotas šalis ir bendruomenes. Pirmiausia partneriai siekia pagerinti Čepkelių-Kotros teritorijos abipus sienos – Ramsaro – bendrą strateginį planavimą ir valdymą ir sukurti pagrindą Augustavo biosferos rezervato abipus sienos įkūrimui pagal UNESCO Žmogaus ir biosferos programą, skatinant bendradarbiavimą per sieną, standartizuotų metodologijų sukūrimą, teisinės bazės harmonizavimą, bendrus tyrimus ir palengvintą apsikeitimą žiniomis ir patirtimi.


 
 
REZULTATAI IR PRODUKTAI:

Projekto metu buvo parengta bendra pasienio saugomų teritorijų valdymo metodologija. Taip pat buvo išplėtota abiejose sienos pusėse plytinčio biosferos rezervato įkūrimo koncepcija.

Sukurtas bendro Čepkelių-Katros Ramsaro vietovės gamtos valdymo planas. Buvo suorganizuoti bendri gamtos specialistų seminarai ir tiriamieji vizitai.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijos gamtos vertybės buvo plačiai pristatytos visuomenei. Buvo išleista informacinė brošiūra „Nuo Maros iki Katros”, pristatanti saugomas teritorijas.

Projekto numeris:LLB-2-175
Paramos sutarties numeris:1S-117
Bendras biudžetas:284 834 €
ES parama:256 350,60 €
Įgyvendinimo laikotarpis:22 mėnesiai (2013.02-2014.12)
Kontaktai:Gediminas Raščius
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius LT-09311, Lietuva
+370 5 2721918; g.rascius@gpf.lt; www.gpf.lt 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-30 15:34:52
{TEKSTAS: copyright}
Lankytojų statistika: Šiandien apsilankė: 1199
Iš viso apsilankė: 1706746