LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Programmas teritorija ietver šādus reģionus:
Latvija: Latgales reģions
Lietuva: Utenas, Viļņas un Alitas apgabali
Baltkrievija: Grodno un Vitebskas apgabali

Programmas teritorija papildu  ietver šādas piegulošās teritorijas:
Lietuva: Kauņas un Paņevežas apgabali
Baltkrievija: Minskas un Mogiļevas apgabals, Minskas pilsēta

Finansējums, kas tiks piešķirts Programmas pieguļošajai teritorijai nedrīkst pārsniegt 20% no kopējiem Programmas izdevumiem.

Last Update: 2011-04-18 10:07:58
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 477
Kopā: 1706746