LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Prioritāte 1: Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana

ATBALSTA VIRZIENI:

1.1. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana un biznesa un uzņēmējdarbības atbalstīšana - 8 projekti

1.2. Vietējās un reģionālās stratēģiskās attīstības un plānošanas uzlabošana - 1 projekts

1.3. Pārrobežu pieejamības uzlabošana, attīstot transporta un komunikāciju tīklus un ar tiem saistītos pakalpojumus - 2 projekti

1.4. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana - 14 projekti

1.5. Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana - 9 projekti

 

Prioritāte 2: Kopēji izaicinājumi

ATBALSTA VIRZIENI:

2.1. Vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība - 7 projekti

2.2. Izglītības, veselības un sociāla sektora attīstības veicināšana - 11 projekti

2.3. Ar robežšķērsošanas punktiem saistītās infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana - 4 projekti

2.4. Robežu pārvaldības un muitas procedūru uzlabošana - 1 projekts

Last Update: 2014-01-09 17:09:22
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1354
Kopā: 1706746