LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

LATVIJĀ UN LIETUVĀ CILVĒKI AR INVALIDITĀTI VEIKS JAUNIZVEIDOTĀS INFRASTRUKTŪRAS TESTĒŠANU

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” (LLB-2-257) ietvaros pabeigti rekonstrukcijas darbi atpūtas vietā Piloru ozolu audzē. Tagad tā ir pieejama arī cilvēkiem ar invaliditāti.
 
No stāvlaukuma pa ratiņkrēsliem piemērotu koka laipu var nokļūt Ežezera krastā. Atpūtas vietā ir ierīkota ugunskura vieta, tualete, gar Ežezeru izveidota jauna norobežojoša barjera. Savukārt Ezerniekos projekta ietvaros ir tapusi laivu piestātne. Arī tā ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Lietuvā, Gražutes reģionālajā parkā arī ir izveidota laivu piestātne, āra klase, tualete un ugunskura vieta.
 
Lai novērtētu infrastruktūras pieejamību, 14.-17. oktobrī tiks veikta  jaunizveidotās infrastruktūras testēšana. Dagdas novada invalīdu brālības „NEMA” pārstāvji apmeklēs objektus un  novērtēs, cik lielā mērā ir izdevies realizēt iecerēto, cik ērta un pieejama ir katra konkrētā vieta.


LUDZĀ NOTIKA BELLA CUISINE FESTIVĀLS „Cīši gordi”

2014. gada 9. augustā Ludzā notika Kulinārā mantojuma festivāls „Cīši gordi” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (LLB-2-266) ietvaros.

Festivālā piedalījās aptuveni 60 uzņēmumi un mājražotāji, projekta koordinatori, kā arī kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki no Latgales un Vitebskas apgabala (Baltkrievija). Apmeklētājiem bija lieliska iespēja nodegustēt festivāla dalībnieku ražojumus, gatavotus galvenokārt no vietējiem produktiem.

Baltkrievijas projekta dalībnieki no Mioriem, Verhnedvinskas, Polockas, Lepeļas un Glubokojes iepazinās ar Latgales mājražotāju un kulinārā mantojuma tīkla dalībnieku ēdienu degustāciju organizēšanas pieredzi un, savukārt, paši piedāvāja festivāla apmeklētājiem izbaudīt neskaitāmās degustācijās Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienus, kas arī ar lielu interesi tika darīts.

VIDEO


EIROREĢIONS “EZERU ZEME” ATVĒRIS JAUNU BIROJU GLUBOKOJĒ

Š.g. jūlijā Baltkrievijas Glubokoje pilsētas 600 gadu jubilejas svinību laikā Eiroreģions “Ezeru zeme” atklāja mūsdienīgu biroju. Turpmāk gaumīgi iekārtotajā birojā strādās, īstenos projektus un realizēs dažādas idejas Baltkrievijas kolēģi. Birojā notiks Eiroreģiona padomes sēdes un triju valstu partneru tikšanās.

 

Glubokoje biroja  telpu remonts, datortehnikas iegāde notika EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-1-083 "Trešais solis" ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu.

Lasīt vairāk: Ezeruzeme.lv


LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS GLĀBĒJU KOPĪGAS PĀRROBEŽU MĀCĪBAS

2014. gada 29. maijā Smorhoņā, Baltkrievijā, pie dzelzceļa stacijas „Soli” notika praktiskās mācības, kurās piedalījās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsēji glābēji. Mācību mērķis bija pārbaudīt jauno aprīkojumu, personālsastāva zināšanas un dienestu savstarpējo sadarbību.

Pēc mācību scenārija tika paredzēts, ka pasažieru autobuss, braucot pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, sadūries ar kravas vilcienu. Rezultātā no vilciena cisternām izplūst amonjaks un naftas produkti. Autobusā atrodas cietušie, kuriem nepieciešama palīdzība. Intensīvas amonjaka izgarošanas rezultātā veidojas mākonis ar bīstamo vielu un izplatās tuvākajā apkārtnē, kur atrodas dzīvojamās mājas.

Mācībās tika iesaistītas vairāk nekā 100 triju valstu ugunsdzēsēji glābēji un ap 30 tehnikas vienības. Pēc mācībām notika visas projekta ietvaros iegādātās tehnikas demonstrācija. 

Speciāls aprīkojums amonjaka un naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai un dekontaminācijas veikšanai tika iepirkts un šīs kopīgās mācības tika rīkotas Eiropas Savienības Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” (LLB-2-247).

  

Vairāk informācijas un VIDEO.


MĀCĪBĀS DAUGAVPILĪ LATVIEŠI, LIETUVIEŠI UN BALTKRIEVI KOPĪGI APTUR IMITĒTU NAFTAS PRODUKTU NOPLŪDI DAUGAVĀ

Daugavpilī, Daugavas upes akvatorijā, starptautisku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un kolēģu no Lietuvas un Baltkrievijas praktisko mācību gaitā, 13.februārī, tika veiksmīgi apturēta imitēta naftas pārstrādes rūpnīcā Polockā Baltkrievijā notikusi naftas noplūde upē.

Mācību gaitā ap 60 triju valstu ugunsdzēsēji glābēji no viena krasta līdz otram pa diagonāli vairākus desmitus centimetru platā joslā atbrīvoja Daugavu no ledus un iegremdēja upē bonas. Izmantojot bonas, speciālu naftas produktu savācēju un sūkni, savāktie naftas produkti pa cauruļvadiem sākumā tika iesūknēti speciālās tvertnēs, bet pēc tam savākti un nogādāti utilizācijai. Lai apsekotu mācību vietu no ledus apakšas un izvērtētu, cik efektīvi notiek noplūdušo naftas produktu savākšana, pa speciāli izveidotu āliņģi ūdenī nolaidās vairāki ūdenslīdēji speciālā ekipējumā.

VIDEO

Speciāls aprīkojums naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai tika iepirkts un šīs kopīgās mācības tika rīkotas Eiropas Savienības Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLB-1-057 „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā”. 

AKTĪVĀ TŪRISMA FESTIVĀLS LĪVĀNOS

Latgales plānošanas reģions  sadarbībā ar Līvānu novada domi aicina visus uz Aktīvā tūrisma festivālu, kas tiks organizēts 17. augustā Līvānos. Varēs sacensties makšķerēšanā, kanoe laivošanā, velokrosā, nūjošanā, tūrisma tehnikas stafetē ar šķēršļu joslu, šaušanā ar pneimatisko ieroci, frīsbija elementu izpildē, kā arī pludmales volejbolā. Sacensības notiks starptautiskā līmenī, jo Līvānos ieradīsies ne vien Latvijas sportisti, bet arī sportisti no Baltkrievijas un Lietuvas. Bez balvām nepaliks neviens, jo aktīvs dzīvesveids, emocionāla un lietderīga brīvā laika pavadīšana sniedz prieku un veselību, kas ir visvērtīgākā balva.

Nolikums un pieteikums sacensībām

Festivāls tiek organizēts EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (Bella Dvina 2) ietvaros. Esi aktīvs un piedalies!

Festivāla programma

Informāciju sagatavoja:
Tatjana Kozačuka
e-pasts: tatjana.kozacuka@latgale.lv  tel.: +371 2639 5176


LIETUVAS, LATVIJAS UN BALTKRIEVIJAS UGUNSDZĒSĒJU KOPĪGĀS MĀCĪBAS

2013. gada 20. jūnijā Aliu kūdras purvā, Švenčioņu rajona Girdenai ciemā notika projekta Uzlabojot civilās aizsardzības sistēmu pārrobežu sadarbību ārkārtas dabas katastrofu vadībā Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas reģionos (LLB-1-022) noslēguma pasākums.

Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas uguns dzēsēji veica kopīgu taktisko uzdevumu – ugunsgrēka dzēšanu kūdras purvā – kopā ar policijas, bruņoto spēku, vietējo administrāciju un veselības centru pārstāvjiem. Starptautiskie spēki iemācījušies, kā koordinēt savas darbības, lai sagatavotos reālām ārkārtas situācijām pierobežas reģionā.

Lietuvas nacionālās televīzijas pārstāvji nāca klajā ar reportāžu par mācībām. Sveicot dalībniekus pasākumā piedalījās Švenčioņu rajona pašvaldības mērs, Lietuvas Republikas Iekšlietu viceministrs Žimantas Pacevičius un Baltkrievijas Republikas Ārkārtas situāciju viceministrs.


STARPTAUTISKAIS FESTIVĀLS ANĪKŠČOS

26.-27.jūlijā pilsēta Anīkščiai aicina visus uz starptautisko kultūras festivālu, kura ietvaros notiks ziedu paklāju veidošanas konkurss un vairākas sporta sacīkstes.

Festivāls tiek organizēts EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” „BELLA DVINA 2” ietvaros.

Festivāla programma

Konkursa nolikums

Sporta aktivitāšu nolikums

Nepalaidiet garām iespēju pavadīt radošās brīvdienas Anīkščos!


BELLA CUISINE FESTIVĀLS RĒZEKNES NOVADĀ

2013. gada 20. jūlijā Rēzeknē notika festivāls ar kulinārā mantojuma tematiku, pirmais no četriem paredzētajiem projekta īstenošanas laikā, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (LLB-2-266) ietvaros.

Festivālā piedalījās aptuveni 40 uzņēmumi un mājražotāji, projekta koordinatori, kā arī kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki no Latgales un Vitebskas apgabala (Baltkrievija). Apmeklētājiem bija lieliska iespēja nodegustēt festivāla dalībnieku ražojumus, gatavotus galvenokārt no vietējiem produktiem.

Baltkrievijas projekta dalībnieki no Mioriem, Verhnedvinskas, Polockas, Lepeļas un Glubokojes iepazinās ar Latgales mājražotāju un kulinārā mantojuma tīkla dalībnieku ēdienu degustāciju organizēšanas pieredzi un, savukārt, paši piedāvāja festivāla apmeklētājiem izbaudīt neskaitāmās degustācijās Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienus, kas arī ar lielu interesi tika darīts.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Juta Bubina
e-pasts: juta.bubina@aglona.lv tel.: +371 29857557

 


DAUGAVPILS - VITEBSKA: PROJEKTS PABEIGTS, SADARBĪBA TURPINĀS

Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā, 28. jūnijā notika projekta LLB-1-072 “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs.

Semināra dalībniekiem tika izrādītas izremontētās telpas 4. stāvā, renovētā Mazā zāle 3. stāvā. PPIO „Daugava” (vadītājs Arnolds Grīnberts) dalījās savās izjūtās, spēlējot jaunos instrumentus, muzikālu sveicienu bija sarūpējuši folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra” un bērnu deju kolektīva „Pienupīte” dalībnieki – viņiem pašūti jauni tautas tērpi.

Semināra dalībniekus uzrunāja un notikušās aktivitātes un sasniegtos rezultātus prezentēja projekta darba grupa. Projekta norises laikā pilnībā īstenota tā iecere: pilnveidotas zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru, tās  izplatot un popularizējot pārrobežā, sekmēta kultūras darbinieku sadarbība, pilnveidota iestāžu materiāli tehniskā bāze.

Projektā sasniegtie rezultāti priecē gan Latviešu kultūras centra darbiniekus, gan viņu kolēģus no Vitebskas, jo Daugavpils un Vitebskas iedzīvotāji projekta ietvaros varēja piedalīties rīkotajos pasākumos. Sadarbība 18 mēnešu garumā pārveidoja divu valstu kultūras pārstāvjus par vienu draudzīgu ģimeni, un, protams, palīdzēja apvienot cilvēkus un kultūras, kas bija viens no galvenajiem pārrobežu sadarbības programmas mērķiem. Tāpēc, sadarbība turpināsies un jaunu projektu izveide nav aiz kalniem
.


video

Līgo Stropu estrādē Daugavpilī:
 


FESTIVĀLA PARKA ATKLĀŠANA RĒZEKNĒ

25. maijā gan mazie, gan lielie ir aicināti sanākt kopā Festivāla parkā (Pils ielā 7, Rēzeknē) un darboties amatnieku vai tirgus sētā, mieloties ar gardumiem mielasta sētā, vai iet rotaļās un kārtīgi izlocīt kājas muzikantu, dziesmu un rotaļu sētā.

Festivāla parku koncertā pieskandinās gan folkloras kopas „Rūta” un „Garmonija”, lauku kapelas „Bumburneicys” un „Sābri”, gan jauniešu vokālais ansamblis „Skonai”, gan postfolkloras grupas „Rikši” un „Miglas asni”, sajaucot tradicionālas melodijas ar mūsdienīgiem ritmiem. Līdzās vietējiem deju kopas „Vadži” dejotājiem, arī kolektīvi no Baltkrievijas „Vjarba” un „Vidzovčanka” priecēs ar jestriem un lustīgiem dančiem, kā arī EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Rēzeknes un Braslavas reģionos” (LLB-1-102 „History Footprint”) ietvaros pasākumā piedalīsies Braslavas rajona amatnieku kluba „Ļa vozera” pārstāvji.

Koša un emocijām bagāta vasara ir sākusies, atliek vien ļauties un izbaudīt!

Informācija:
Aleksejs Stecs
e-pasts:
aleksejs.stecs@rezekne.lv tel.: +371 646 07680


PĀRROBEŽU TŪRISMA FORUMS POLOCKĀ

23.-24. maijā tūrisma forums "Pārrobežu sadarbība - pamats pārrobežu tūrisma attīstībai Bella Dvina un Baltijas Ezeru zeme reģionos" notiks Polockā ES projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” „BELLA DVINA 2” ietvaros.

Forums pulcēs tūrisma attīstības ekspertus, tūrisma biznesa uzņēmējus, pārrobežu tūrisma projektu pārstāvjus no Vitebskas apgabala (Baltkrievija), Latgales reģiona (Latvija) un Aukštaitijas reģiona (Lietuva). Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem aktuāliem jautājumiem kā lauku tūrisms, gastronomiskais tūrisms, viesnīcu nozares attīstības veicināšana, izredzes dalībai Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, muzeju un interaktīvo izglītojošo tūrisma produktu attīstība, pārrobežu tūrisma projektu īstenošanas pieredze.

Foruma programma RU

Informācija:
Igors Zagrekovs, “Bella Dvina 2” tūrisma eksperts
e-pasts:
igor.zagrekov@gmail.com tel.: +375 29 517 76 88


PROJEKTA “KULINĀRIJAS PAKALPOJUMU UZLABOŠANA LATGALES UN VITEBSKAS REĢIONOS, PAMATOJOTIES UZ KULINĀRĀ MANTOJUMA KONCEPCIJU” ATKLĀŠANA

2013. gada 24. aprīlī Krāslavā notika projekta BELLA CUISINE LLB-2-266 „Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” oficiālā atklāšana. Pasākums apvienoja 1. Projekta vadības komitejas un projekta ieviešanas grupas sēdes. Tajā atbildot uz dalībnieku jautājumiem par projekta īstenošanu piedalījās arī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas pārstāve Lolita Čepurnaja (Latvijas filiāles informācijas speciāliste).

Pasākumā tika sniegta informācija par Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla koncepciju un Latgales reģiona piedalīšanos pieredzi tajā, ka arī informācija par plānotām aktivitātēm projekta ietvaros. Dalībnieki arī apmeklēja vietu, kur projekta BELLA CUISINE rezultātā tiek plānots organizēt starptautisko kulinārā mantojuma centru.

Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko, Baltkrievijas Republikas ģenerālais konsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, Latvijas Republikas konsule Vitebskā Dagnija Lāce-Ate, Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes, Ludzas, Polockas, Lepelas, Glubokoje, Miori, Verhņedvinskas pašvaldību, Latvijas un Baltkrievijas reģionālo vadības iestāžu pārstāvji piedalījās projekta atklāšanas pasākumā.

 

 

 

 

 

 

 

 


AICINĀM VISUS INTERESENTUS APGŪT BALTKRIEVU DEJU SOĻUS!

Radošo meistarklasi rīko Daugavpilī plkst. 10:00 Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs - Vitebska” (Baltkrievija).

Preses relīze

Meistarklase notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv

 


“BELLA DVINA 2” PREZENTĒJA SEVI STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ “ADVENTUR 2013” VIĻŅĀ

No 1. līdz 3. februārim Viļņā notika starptautiskā tūrisma izstāde „Adventur 2013”. Latgales reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas reģiona tūrisma informācijas centru speciālisti piedalījās izstādē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (Bella Dvina 2) ietvaros. 3 reģioni tika pozicionēti kā vienoti tūrisma galamērķi – Baltijas Ezeru zeme un Bella Dvina.

Stenda apmeklētājiem bija vienreizēja iespēja par brīvu saņemt brošūru „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā”, kas ietver informāciju par Latgales reģiona, Vitebskas apgabala un Anīkšču rajona, Utenas rajona un Zarasu rajona tūrisma resursiem, kā arī kopējo tūrisma karti.

Preses relīze LV

Informāciju sagatavoja:
Tatjana Kozačuka
e-pasts: tatjana.kozacuka@latgale.lv tel.: +371 2639 5176


LATVIJAS DIENAS VITEBSKĀ

2012. gada 12. novembrī Vitebskas Valsts iestāde „Kultūras centrs - Vitebska” rīko tradicionālās novembra Latvijas dienas Vitebskā.

Koncertzālē "Vitebska" notiks pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” (Daugavpils, Latvija) koncerts, ar nosaukumu "Uz Daugavas-Dvinas krastiem". Svētku koncertā arī piedalīsies populārs dziedātājs, V.Mulyavina XX Starptautiskā dziesmu konkursa "Vitebska-2011” uzvarētājs Dainis Skutelis (Latvija), Latvijas Nacionālās operas soliste Ilona Bagele un iecienīts Baltkrievijas Republikas amatieru kolektīvs deju grupa "Ļavoniha" kas rādīs skatītājiem savus labākos priekšnesumus, tostarp Baltkrievijas tautas dejas.

Atsauce

Pasākums notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68.


DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA PREZENTĒJA MOBILO MAMMOGRĀFU

2012. gada 26. septembrī Daugavpils reģionālās slimnīcas teritorijā notika mobilā mammogrāfa prezentācija. Šo „mobilo laboratoriju” slimnīca iegādājusies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas īstenotā projekta LLB-1-090 Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā ietvaros.

Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika un Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Aivars Zdanovskis aicināja sievietes bezmaksas pārbaudīt veselību savas dzīvesvietas tuvumā, jo sākot ar 2. oktobri mobilais mammogrāfs dosies izbraukumos Daugavpils novada pagastos.

Plašāku informāciju par pārbaudēm un izbraukumu vietām var saņemt zvanot pa bezmaksas tālruni 80000155.

VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 


SĀBRU TIERGS UN KONCERTS RĒZEKNĒ

30. septembrī dienas pirmajā pusē Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā notiks tradicionālais Miķeļa dienas gadatirgus, bet pēcpusdienā – „Sābru tiergs”, kurā laikā EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Rēzeknes un Braslavas reģionos” (LLB-1-102 „History Footprint”) ietvaros tiks organizēts arī koncerts.

Pasākumā piedalīsies Baltkrievijas Tautas mūzikas ansamblis „СЯБРЫНА” un amatnieki no Braslavas, apmeklētājiem būs iespēja nobaudīt latgaliešu, baltkrievu, poļu, krievu un ukraiņu tradicionālos ēdienus.

Informāciju sagatavoja:
Aleksejs Stecs
e-pasts: aleksejs.stecs@rezekne.lv tel.: +371 646 07680


AMATNIEKU TIRGUS BRASLAVĀ

18.-19. augustā Braslavā (Baltkrievijā) notiks viduslaiku kultūras festivāls, kurā laikā EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Rēzeknes un Braslavas reģionos” (LLB-1-102 „History Footprint”) ietvaros tiks organizētas amatnieku darbu meistarklases un izstādes.

Pasākumā Baltkrievijā piedalīsies Rēzeknes amatnieki, deju kolektīvs „Vadži” un teātris-studija „Joriks”, kā arī Baltkrievu kolektīvi „Severnij Veprj”, „Vargentorn”, „Naglfar”, „Kvetunj” un „Vitland”.

Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar dažādām aušanas tehnikām, linu pārstrādi, vērpšanu uz vārpstas, podniecību, izstrādājumiem no bērza tāss.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Aleksejs Stecs
e-pasts: aleksejs.stecs@rezekne.lv tel.: +371 646 07680


FESTIVĀLS "ŪDENS KARNEVĀLS" ZARASOS

Pilsēta Zarasai aicina visus uz festivālu „Ūdens karnevāls”, kas tiks organizēts 27.-29. jūlijā Zarasu ezera salā, kur arī tiks rīkots jauno mākslinieku konkurss „Nāru dziesma 2012”.

Festivāls tiek organizēts EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (Bella Dvina 2) ietvaros. Pateicoties projektam festivālā piedalīsies jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, kas nodemonstrēs savus talantus ne tikai dziesmu un deju konkursā, bet arī rotāto laivu parādē, un veidojot mākslas instalācijas uz ūdens.

Festivāla programma RU

Nepalaidiet garām iespēju pavadīt radošās brīvdienas skaistākajā Lietuvas kūrortā - pilsētā - Zarasai!


DAUGAVAS FESTIVĀLS KRĀSLAVĀ

Krāslava – pilsēta Daugavas lokos. Tā ir vieta, kur Daugava savā dabīgajā tecējumā met skaistus, lielus lokus. Daugava ir Krāslavas lepnums un vizītkarte.

Šogad 14.jūliju  krāslavieši un tās viesi baudīja piedaloties Daugavas festivālā, kas tika organizēts Latgales plānošanas reģionam sadarbojoties ar Krāslavas novada domi, īstenojot EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (Bella Dvina 2).

Daugavas festivāls pulcēja aptuveni 300 sportistus no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Sportisti, spītējot laika apstākļiem, paceltu galvu devās uz startu makšķerēšanas sacensībās, salu maratonā, piedzīvojumu trasītē, strītbola turnīrā „Daugavas bumba 2012” un mini futbolā.

Preses relīze

 

 

 

 

 

 

 


JĀŅUDZIESMAS SKANĒJA TAUTAS SVĒTKOS „KUPAĻJE”  VITEBSKĀ

Šī gada saulainajā 7. jūlijā dienā Vitebskas  atpūtas parka stāvajos Daugavas krastos Daugavpils Latviešu kultūras centra radošie kolektīvi kopā ar Vitebskas tautas mākslas kolektīviem un iedzīvotājiem svinēja baltkrievu tautas svētkus „Kupaļje".

Daugavpilieši dziedāja jāņudziesmas un rādīja latviešu danču programmu. Kopā ar Latvijas konsuli Vitebskā Dagniju Lāci-Ati mācīja pīt vainagus, stāstīja par jāņuzāļu maģisko spēku un to iedarbību uz dabu un cilvēku dzīvi.

Preses relīze

Tautas svētki „Kupaļje” notika Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Sandra Maskaļova
e-pasts: vnams@apollo.lv tel.: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv


DAUGAVPILS NOVADA AMATIERTEĀTRU SAIETS AMBEĻOS

16. un 17. jūnijā Daugavpils novada Ambeļu pagastā notiks Starptautiskais amatierteātru saiets „Spēlējam kopā”. Daugavpils novada amatierteātru saiets notiek reizi divos gados, arī šogad tas ir ieguvis starptautisku skanējumu. Pateicoties Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektam LLB-1-063 „The Joy of Mobility”, Ambeļos viesosies Zarasu kultūras centra bērnu teātra studija ar muzikālajām miniatūrām.

Festivāla programma

Informāciju sagatavoja:
Aiga Jonele
e-pasts: jonele.aiga@gmail.com tel.: +371 25611544, www.dnd.lv


VIDUSLAIKU KULTŪRAS FESTIVĀLS “RUBON”

Viduslaiku kultūras festivāls „Rubon – 2012” ir pirmais pasākums, kas noritējis Polockā ES projekta „BELLA DVINA 2” ietvaros.

No 1. līdz 3. jūnijam Baltkrievijas senākajā pilsētā Polockā notika ceturtais viduslaiku kultūras festivāls „Rubon”, veltīts pilsētas 1150. gadadienai. Šogad pasākums tika organizēts pārrobežu sadarbības projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (Bella Dvina 2) ietvaros.

Festivāla „Rubon” nosaukums cēlies no senā Rietumu Dvinas nosaukuma. Tas noritēja parkā pie Nemirstības kurgāna. Vēsturiski šeit bijusi Rietumu Dvinas sala, uz kuras atradies klosteris.

Preses relīze RU

 

 

 

 

 

 

 


TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS "AUGŠDAUGAVA 2012" LATGALĒ 

26. maijā Daugavpils novada Naujenes pagastā dabas parka "Daugavas loki" teritorijā notika tradicionālais Starptautiskais Tautas mākslas festivāls "Augšdaugava 2012". Satiec savu vasaru Augšdaugavā!

Festivāla dalībnieki jauki sagaidīja vasaru gleznainajos Daugavas krastos un piedalījas visdažādākajās aktivitātēs un konkursos. Plaša kultūras un brīvā laika pavadīšanas programma bija visai ģimenei. Savukārt vakarā EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas LLB-1-063 projekta "Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu reģionos, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības" ("Prieks kustībā") ietvaros tika organizēts vienreizējs mūzikas notikums – Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas ievērojamāko etnomūziķu kopkoncerts ar Artūra Uškāna, Gintara Andrijauska un Jakaterinas Radivilovas piedalīšanos. Skanēja ermoņikas, kokles, dūdas un dziesmas latgaliešu, baltkrievu un lietuviešu valodās.

Festivāla programma

Informāciju sagatavoja:
Aiga Jonele
e-pasts: jonele.aiga@gmail.com tel.: +371 25611544, www.dnd.lv


OFICIĀLI ATKLĀTI LIELA MĒROGA PROJEKTI

2012. gada 20. un 27. aprīlī notika Liela mēroga projektu “Latvijas un Baltkrievijas Republiku robežas šķērsošanas punkta „Grigorovščina” celtniecība un aprīkošana: neintruzīvas pārbaudes tehnoloģijas ieviešana” un “Lietuvas un Baltkrievijas Republiku robežas šķērsošanas punkta „Privalka” celtniecība un aprīkošana: neintruzīvas pārbaudes tehnoloģijas ieviešana” oficiālā atklāšana. Projektu īstenošana sākas 2012. gada 1. aprīlī.

Projekti ir mērķēti uz robežšķērsošanas punktu „Grigorovščina” un „Privalka” neintruzīvas automašīnu pārbaudes tehnoloģijas ieviešanu.

Projektu rezultātā neefektīvas un laikietilpīgas transportlīdzekļu pārbaudes procedūras vietā, kas pašlaik ietver preču iekraušanu un izkraušanu, tiks uzstādīta moderna un efektīva lielu konteineru, kravas un automašīnu neintruzīvās pārbaudes infrastruktūra, aprīkota ar rentgenstaru skenēšanas sistēmu. Tas palīdzēs palielināt robežšķērsošanas punktu kapacitāti un mazināt rindas abās robežas pusēs.

Projekta “Latvijas un Baltkrievijas Republiku robežas šķērsošanas punkta „Grigorovščina” celtniecība un aprīkošana: neintruzīvas pārbaudes tehnoloģijas ieviešana” kopējais budžets ir 2 777 777,78 eiro. No šīs summas 90% - 2 500 000 eiro ir Eiropas Savienības finansējums - Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

2 500 000 eiro ir Eiropas Savienības piešķirti “Lietuvas un Baltkrievijas Republiku robežas šķērsošanas punkta „Privalka” celtniecība un aprīkošana: neintruzīvas pārbaudes tehnoloģijas ieviešana” projekta īstenošanai.

Projektus īsteno Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komiteja sadarbībā ar Latvijas Valsts Ieņēmumu Dienestu, Vitebskas Reģionālo Muitas Pārvaldi, Minskas Galveno Muitas Pārvaldi, Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas pārvaldi, Grodņas Reģionālo Muitas Pārvaldi.

Projektu īstenošanas periods ir 27 mēneši.


PROJEKTA “TŪRISMA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA LATGALES-UTENAS-VITEBSKAS PĀRROBEŽU REĢIONOS” ATKLĀŠANA

2012. gada 17. aprīlī Daugavpilī notika lielā gan finansējuma apmēra, gan partneru skaita ziņā, projekta LLB-1-098 „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” oficiālā atklāšana. Pasākums apvienoja 1. Projekta vadības komitejas un darba grupas sēdes. Tajā ar prezentāciju par projekta veiksmīgai īstenošanai svarīgiem aspektiem piedalījās arī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas pārstāve Lolita Čepurnaja (Latvijas filiāles informācijas speciāliste).

Pasākumā tika sniegta informācija ne tikai par plānotām, bet arī par projekta veiksmīgi ieviestām aktivitātēm: dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour 2012” Rīgā (Latvija), „Vivattur 2012” Viļņā (Lietuva) un „Atpūta bez robežām. Vasara 2012” Sanktpēterburgā (Krievija), ka arī brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabala” izdošana latviešu, lietuviešu un krievu valodās, kur noradīta informācija par 3 pierobežas reģionu populārajiem tūrisma objektiem, kas ietver arī apvienoto LV-LT-BY tūrisma karti.

Latvijas Republikas konsule Vitebskā Dagnija Lāce-Ate, Utenas, Zarasu, Anikšču, Polockas, Braslavas, Mioru, Rossonu, Verhņedvinskas pašvaldību, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas reģionālo vadības iestāžu pārstāvji, ka arī prese piedalījās projekta atklāšanas pasākumā.


TAUTAS MŪZIKAS UN DEJU KONCERTS „LIELDIENU ŠŪPOLĒS”

2012.gada 9.aprīlī Daugavpils Vienības nama koncertzālē projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros notika Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs - Vitebska” Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa ĻAVONIHA koncerts.

Koncerta programmā Vitebskas ansamblis iepazīstināja skatītājus ar labākajiem Baltkrievijas, Polijas un Krievijas folklora paraugiem: tautas dziesmas un dejas, vokāls un instrumentālās kompozīcijas, kas atspoguļo nacionālo slāvu valstu kultūru. Koncertā arī piedalījās Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopas SVĀTRA, ar kuru ansambļa ĻAVONIHA dalībnieki satikās kopīgā meistarklasē šī gada 24.-25.martā Vitebskā.

Skatītāji bija sajūsmā un koncerta dalībnieki nopelnīja ilgu aplausus. Skaistas tautas dziesmas un atraktīvie deju numuri deva viesiem un dalībniekiem pavasara muzikālo noskaņu.

Lieldienu koncerts notika Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).

VIDEО 
 

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Špak

e-pasts: victoria_cesis@mail.ru tel.: +375 212 373486, www.gck.by


PROJEKTA “KRŪTS VĒŽA MŪSDIENĪGU APZINĀŠANAS, PROFILAKSES, AGRĪNAS DIAGNOSTIKAS UN ĀRSTĒŠANAS PASĀKUMU ATTĪSTĪBA LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS PIEROBEŽĀ” KONFERENCE UN APMĀCĪBAS

2012. gada 26.-27. janvārī Daugavpils novada dome, projekta LLB-1-090 „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” Subsīdijas saņēmējs, rīkoja konferenci „Jaunas iespējas krūts vēža diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē”. Pasākumā piedalījās arī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas pārstāve Lolita Čepurnaja (Latvijas filiāles informācijas speciāliste).

Divu dienu pasākuma laikā aktuālie pētījumi par krūts vēzi tika prezentēti plašam konferences dalībnieku skaitam, onkoloģijas speciālistiem no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Paralēli Daugavpils reģionālās slimnīcas, Lazdijai slimnīcas un Grodņas Reģionālas klīniskās slimnīcas ārstiem tika organizētas apmācības, kuros piedalījās Latvijas vadošie onkoloģijas speciālisti no Rīgas Stradiņa universitātes. Tās tika vērstas uz partneru praktisko pieredzi krūts vēža skrīningā un ķirurģijā.


PROJEKTA “DAUGAVPILS UN VITEBSKA: KULTŪRAS SADARBĪBAS VEICINĀŠANA” ATKLĀŠANAS SEMINĀRS

2012. gada 20. janvārī Daugavpilī notika projekta LLB-1-072 „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” oficiālā atklāšana. Pasākumā uzrunājot dalībniekus piedalījās arī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas pārstāve Lolita Čepurnaja (Latvijas filiāles informācijas speciāliste).

Projekts tika prezentēts plašam dalībnieku skaitam, tostarp Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, Daugavpils pašvaldības, Latvijas un Baltkrievijas vietējo un reģionālo kultūras iestāžu pārstāvji, ka arī prese. Seminārā tika sniegta informācija par projekta plānotām aktivitātēm, īpašu uzmanību pievēršot sagaidāmajiem rezultātiem.


PROJEKTA “INOVĀCIJAS TĪKLS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI” ATKLĀŠANA

2011. gada 9.-10. novembrī Grodņā notika projekta LLB-1-021 „Inovācijas tīkls ekonomikas attīstībai” oficiālā atklāšana. Pasākumā piedalījās arī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas pārstāve Olga Prohorova (Baltkrievijas filiāles informācijas speciāliste).

Projekts tika prezentēts 24 pasākuma dalībniekiem, tostarp vietējo un reģionālo iestāžu pārstāvji, universitātes, MVU un citu organizāciju pārstāvji no Baltkrievijas un Lietuvas. Pirmais praktiskais seminārs tika vērsts uz partneru pieredzi pakalpojumu sniegšanā inovāciju atbalsta jomā, reģionālo kontekstu un partneru cerībām.

Last Update: 2014-10-07 15:33:56
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 169
Kopā: 1706746