LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

SUBSĪDIJAS LĪGUMS 

SUBSĪDIJAS LĪGUMA NEOFICIĀLS TULKOJUMS (LATVISKI)

PRAG

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS VADLĪNIJAS

VADLĪNIJAS PIETEIKUMU IESNIEDZĒJIEM

Prezentācijas no Subsīdiju saņēmēju semināra

Maksājuma pieprasījums

Projekta grozījumu pieprasījums

Rokasgrāmata par Baltkrievijas nacionālajām prasībām attiecībā uz EKPI PSP finansēto programmu projektu īstenošanu

Last Update: 2012-12-20 09:05:17
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1545
Kopā: 1706746