LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
2011-10-28 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE PIELĀGO STUDIJU PROGRAMMAS ĀRVALSTU STUDENTU VAJADZĪBĀM

Viens no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (akronīms REGION INVEST) mērķiem Daugavpils Universitātē (DU), ir uzlabot akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari” un maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, lai vairāk piesaistītu ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu studentus no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas.

Akadēmiskā bakalaura programma Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari ir lielisks piemērs mūsdienu izglītības programmai, kas aptver divus svarīgus mūsdienu zinātnes virzienus: humanitāri-kulturoloģisko un ekonomisko. Programma piedāvā gan kaimiņvalstu (Latvija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija, Polija) mentālo karšu izpēti, gan arī politikas, ekonomikas, menedžmenta un Austrumeiropas reģiona tiesību pamatus. Studenti padziļināti studē latviešu, krievu, profesionālo angļu un pēc izvēles – poļu, baltkrievu vai lietuviešu valodas. Šīs programmas svarīgākais mērķis ir sagatavot nākamos speciālistus darbam struktūrās, kas nodarbojas ar reģionālajiem projektiem.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt biznesa attīstību Latgales un Utenas pierobežas reģiona pašvaldību teritorijās, sekmēt ražošanu, eksportu, kā arī sadarbību starp uzņēmējiem un akadēmisko sektoru. Svarīgi ir arī uzlabot uzņēmēju un biznesa iesācēju zināšanas uzņēmējdarbībā, izveidot Baltijas Ezeru zemes pētniecības un tehnoloģiju tīklu, veicināt investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības aktivitātes Latvijas-Lietuvas pierobežā, uzlabot biznesa un zinātnes infrastruktūru. Projektu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar DU un Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva). Projekts ilgs līdz 2012.gada 25.novembrim.

avots: DeFakti.lv

2011-10-24 VIENOŠANĀS STARP LATVIJAS UN BALTKRIEVIJAS VALDĪBĀM PAR VIETĒJO PIEROBEŽAS SATIKSMI VAR SĀKT DARBOTIES 2011. GADA BEIGĀS

Vienošanās starp Latvijas un Baltkrievijas valdībām par vietējo pierobežas satiksmi var sākt darboties 2011. gada beigās. Tiek pabeigts darbs saistīts ar šī starpvaldību vienošanās stāšanos spēkā un pirmās atļaujas robežas šķērsošanai tiks izdotas pierobežas reģionu iedzīvotājiem līdz šā gada beigām.

Vienošanās starp Latvijas un Baltskrievijas valdībām par vietējo pierobežas satiksmi tika parakstītas 2010. gada 23. augustā, Rīgā. Baltkrievijas puse tās ir ratificējusi 2010. gada decembrī. Vienošanās tika noslēgtas uz nenoteikto laiku un stājas spēkā no dienas, kad tiks saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par pušu iekšējo valsts procedūru pabeigšanu.

avots: BELTA


2011-10-20 LATVIJĀ UN LIETUVĀ DOMĀ PAR RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBU

Latgales Plānošanas reģions (LPR) sekmīgi turpina realizēt Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu „Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionos", informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina - Tabūne.

Projektā darbojas 11 partneri no Latvijas un 5 partneri no Lietuvas (Šauļu reģiona Attīstības aģentūra, Klaipēdas Universitāte, Birštonas pašvaldība, Rokišķu Jauniešu centrs un Visaginas Bērnu centrs). Projekta galvenais mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai - šādi veicinot uzņēmējdarbību, kas balstīta uz jaunu produktu, tehnoloģiju ieviešanu un radošu ideju novešanu līdz ražošanai. Projekta mērķauditorija ir Latvijas un Lietuvas profesionālās mākslas un mūzikas izglītības iestādes, to darbinieki un pedagogi, skolēni un studenti, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī citi interesenti.

Projekta ietvaros Latgalē drīzumā tiks organizētas apmācības, kurās varēs piedalīties mākslas un mūzikas skolu skolotāji un lektori, profesionālo skolu audzēkņi un studenti, kā arī jebkurš indivīds, kas ieinteresēts radošo industriju nozarēs no Latgales reģiona (Latvija) un Visaginas rajona (Lietuva). Lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu un veicinātu mākslas un dizaina nozaru attīstību, kā arī profesionālismu un dizaina produktu komercializāciju, projekta ietvaros tiks organizētas 3 dažādas izstādes: mākslas/dizaina, video/skaņu mākslas un fotografēšanas nozares izstādes. Projekta ietvaros ir plānota arī radošo industriju materiālā nodrošinājuma uzlabošana dažās mākslas skolās, iegādājoties grāmatas, kā arī aprīkojot telpas atbilstoši radošo darbnīcu vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām - 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

avoti: LATGALE.lv un Daugavpils Dome

2011-10-18 LATVIJA: RĪGĀ OFICIĀLI ATKLĀTS BEREC BIROJS

14. oktobrī Rīgā oficiāli atklāts Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru apvienības (BEREC) birojs, tā kļūstot par pirmo ES iestādi, kuras galvenā mītne atrodas Latvijā.

Atklāšanas ceremonijā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitālās programmas komisāre Nēlī Krusa (Neelie Kroes) sacīja: „BEREC spēlē svarīgu lomu konsekventāka un atklātāka telekomunikāciju tirgus regulatoru darba nodrošināšanā, kā arī veicina paraugprakses piemērošanu visās dalībvalstīs. BEREC biroja izveidošana ir priekšnosacījums efektīvai, neatkarīgai un veiksmīgai šī sarežģītā uzdevuma izpildei”.

Kriss Fontēns (Chris Fonteijn), BEREC priekšsēdētājs, uzsvēra: „Šobrīd BEREC izstrādā savu stratēģisko programmu nākamo 3-5 gadu periodam. Tās mērķis ir padarīt BEREC par plašākas digitālās un interneta politikas kodolu. Bez BEREC biroja atbalsta šī tālejošā mērķa īstenošana ir grūti iedomājama, tādēļ esmu ārkārtīgi priecīgs, ka birojs ir kļuvis autonomāks un tuvojas optimālajam darba režīmam”.

BEREC ir organizācija, kas apvieno ES nacionālo elektronisko sakaru regulatoru (Latvijā – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) vadītājus, bet BEREC birojs Rīgā sniegs šai organizācijai administratīvu un profesionālu atbalstu. BEREC biroja uzdevums, piemēram, būs pētīt, kā īstenot visu ES valstu apņemšanos līdz 2020.gadam nodrošināt 30 megabitu (Mbps) ātra interneta iespējas visiem ES iedzīvotājiem. BEREC birojā Rīgā strādās 28 darbinieki no visām ES dalībvalstīm.

avots: ES māja

2011-10-03 AUSTRUMU PARTNERĪBA: KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA NOTEIC JAUNUS MĒRĶUS

30. septembrī Varšavā Austrumu partnerības samitā apstiprinātā kopīgā deklarācija saka, ka dalībnieki „atzīst Eiropas tiekšanos un Eiropas dažu partneru un to tieksmes uzbūvēt dziļu un noturīgu demokrātiju izvēli.” Tā arī saka, ka Austrumu Partnerība spēlē noteiktu lomu „to, kuri meklē vēl jo ciešākas attiecības ar ES” atbalstā.

Varšavas samita dalībnieki pauda gandarījumu par Augstā pārstāvja un Eiropas Komisijas ierosinājumu līdz šā gada beigām izstrādāt ceļvedi, kas varētu noteikt jaunus mērķus, instrumentus un projektus un uzraudzīs to īstenošanu līdz nākamajam samitam 2013. gada otrajā pusē.

avots: ENPI Info


Last Update: 2011-12-05 09:22:00
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1745
Kopā: 1706746