LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Daugavpilī, Daugavas upes akvatorijā, starptautisku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un kolēģu no Lietuvas un Baltkrievijas praktisko mācību gaitā, 13.februārī, tika veiksmīgi apturēta imitēta naftas pārstrādes rūpnīcā Polockā Baltkrievijā notikusi naftas noplūde upē.

 

Mācību gaitā ap 60 triju valstu ugunsdzēsēji glābēji no viena krasta līdz otram pa diagonāli vairākus desmitus centimetru platā joslā atbrīvoja Daugavu no ledus un iegremdēja upē bonas. Izmantojot bonas, speciālu naftas produktu savācēju un sūkni, savāktie naftas produkti pa cauruļvadiem sākumā tika iesūknēti speciālās tvertnēs, bet pēc tam savākti un nogādāti utilizācijai. Lai apsekotu mācību vietu no ledus apakšas un izvērtētu, cik efektīvi notiek noplūdušo naftas produktu savākšana, pa speciāli izveidotu āliņģi ūdenī nolaidās vairāki ūdenslīdēji speciālā ekipējumā.

VIDEO

Speciāls aprīkojums naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai tika iepirkts un šīs kopīgās mācības tika rīkotas Eiropas Savienības Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLB-1-057 „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā”.Last Update: 2014-06-09 17:18:32
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 928
Kopā: 1706746