LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

4.-5.novembrī Jūrmalā, Latvijā notika Eiropas Savienības Informācijas sniedzēju forums 2011 “ŠODIENAS ATBILDĪBA UN IZAICINĀJUMI - STABILITĀTEI UN IZAUGSMEI RĪTDIEN”. Tajā piedalījās ES informācijas centru, ES programmu kontaktpunktu, Eiropas Savienības Info punktu (ESIP), “Europe Direct” info centru (EDIC), ES informācijas tīklu pārstāvji, kā arī NVO un privātā sektora pārstāvji, kuri nodarbojas ar sabiedrības informēšanu par ES jautājumiem.

Pārmaiņas informācijas sniegšanā un saņemšanā, ko ieviesusi interneta attīstība, ir tik straujas, ka viens no informācijas sniedzēju uzdevumiem ir būt par vidutājiem un palīdzēt visiem sabiedrības locekļiem tām pielāgoties un mainīties līdzi. Ir cilvēki, kuri nav mainījuši savus dzīves paradumus, ir tādi, kuri par uzticamākajiem informācijas devējiem uzskata laikrakstus, radio un televīziju vai tikšanos. Tā ir mūsdienu realitāte, tie ir cilvēki, kuriem neatkarīgi no vecuma, sociālā statusa, interesēm un iemaņām ir tiesības uz informāciju un tiesības uz sava viedokļa paušanu tādā formā, kāda viņiem ir pieņemama un vēlama. Ko darīt, lai dažādas sabiedrības grupas varētu saņemt pilnvērtīgu informāciju un tām būtu iespējas paust savu viedokli? Kā pielāgoties pārmaiņām? Kā informācijas sniedzējiem rast labāko risinājumu sadarbībai? Kā iet kopsolī ar jaunākajām pasaules attīstības tendencēm un kā spēt mainīties? Kā izmantot radošu pieeju informācijas sniegšanā? Atbildes uz šiem jautājumiem, labākie risinājumi un radošas idejas tika apspriestas foruma laikā.

Last Update: 2011-11-08 15:21:41
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1555
Kopā: 1706746