LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Inovācijas tīkls ekonomikas attīstībai

Īss nosaukums:  LT.InnoConnect.BY


Atklāšanas pasākums


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.1.: Sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana

Subsīdijas saņēmējs: Lietuvas Inovāciju Centrs (Viļņa, Lietuva)
Partneri: Grodņas Ivana Kupalas valsts universitāte (Grodņa, Baltkrievija); Izglītības iestāde “Polockas Valsts universitāte” (Polocka, Baltkrievija); Inovāciju asociācija "Akademtechnopark", (Minska, Baltkrievija); Paņevežas Zinātnes un Tehnoloģiju parks (Paneveža, Lietuva); Dienvidlietuvas Biznesa Sadarbības Centrs (Alīta, Lietuva); Kauņas Tehnoloģiju Universitāte (Kauņa, Lietuva)

Sabiedrotie partneri:  Grodņas pilsētas izpildkomiteja (Grodņa, Baltkrievija), Novopolockas pilsētas izpildkomiteja (Novopolocka, Baltkrievija), Grodņas apgabala izpildkomitejas ekonomikas komiteja (Grodņa, Baltkrievija), Panevēžas pilsētas pašvaldība (Panevēža, Lietuva), Alītas pilsētas pašvaldība (Alīta, Lietuva), Lietuvas uzņēmēju konfederācija (Viļņa, Lietuva), valsts iestāde „Brīvās ekonomiskas zonas administrācija „Grodnoinvest” (Grodņa, Baltkrievija), publiskā apvienība „Uzņēmēju klubs” (Grodņa, Baltkrievija), Polockas pilsētas vienotais konsultatīvais uzņēmums „Biznesa atbalsta centrs” (Polocka, Baltkrievija), Panevēžas tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Panevēža, Lietuva)

PROBLĒMA: Ierobežota pieeja un nepietiekama spēja integrēt ārējās zināšanas, patentētās tehnoloģijas un resursus, kā arī ieiet ārzemju tirgos izmantojot inovāciju partnerības neļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem Lietuvā un Baltkrievijā pilnībā izmantot inovācijas un tehniskās attīstības iespējas. Inovācijas atbalstošajām organizācijām trūkst to pakalpojumu apmaiņas un tīkla, un galvenās inovācijās ieinteresētās personas (ieskaitot valsts iestādes) paliek izolētas nepietiekami attīstītas sadarbības dēļ.

MĒRĶIS: Tika plānota akadēmisko un inovāciju atbalsta organizāciju sabalansēta sadarbība, lai stimulētu pārrobežu ekonomisko attīstību izplatot inovācijas gan lokāli, gan transnacionāli, saskaņā ar Lietuvas-Baltkrievijas reģiona industriālo, ekonomisko un sociālo iestāžu vajadzībām.

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Galvenais projekta rezultāts ir izveidots Lietuvas un Baltkrievijas inovāciju atbalsta tīkls ar kopīgu vīziju, kopīgiem mērķiem un savstarpēju uzticēšanos.
37 inovāciju atbalsta praktiķi piedalījās 6 labas prakses semināros un 3 mācību vizītēs, tādējādi uzlabojot savas biznesa konsultāciju prasmes. 22 personas pabeidza pilnu inovāciju mācību moduli un ieguva sertifikātu, kas atzīst viņu sadarbības treneru kvalifikāciju.

Tika sagatavotas 2 labas prakses rokasgrāmatas „Labas prakses rokasgrāmata (reģionālo) inovāciju atbalstam Lietuvā”  un „Labas prakses rokasgrāmata (reģionālo) inovāciju atbalstam Baltkrievijā”. Tika izdota grāmata "Uz zināšanām balstīta ekonomika. Internacionalizācija un inovāciju sistemātika".

Projekta rezultātu uzturēšanai tika izveidota projekta mājas lapa (www.innoconnect.eu).

Projekta numurs:

LLB-1-021

Subsīdijas līguma numurs:

1VL-986

Kopējais budžets:

235 935 €

ES finansējums:

212 341,50 €

Īstenošanas periods:

18 mēneši (10.2011.-04.2013.)

Kontakti:

Kastytis Gečas
T. Ševčenkos iela 13, LT-03223, Viļņa, Lietuva
+37052356116;
k.gecas@lic.lt; www.lic.lt

Last Update: 2015-01-13 14:34:47
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 372
Kopā: 1706746