LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu "Zemgale-Novka”

Īss nosaukums: Divpusēja sadarbības tīkla "Zemgale-Novka” izveide


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.5.:
Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils novada Zemgales vidusskola (Daugavpils, Latvija)
Partneri: Vitebskas rajona izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Vitebska, Baltkrievija), Daugavpils novada dome (Daugavpils, Latvija)

PROBLĒMA: Līdzīgas problēmas tālākizglītības jomā parādījās abos Latgales un Vitebskas reģionos. Novkas vispārējās izglītības vidusskolas (Baltkrievija) sasniegumi astronomijā un Zemgales vidusskolas(Latvija) pieredze profesionālajā izglītībā ir nodrošinājuši savstarpēju nepieciešamību paplašināt sadarbību. Mūsdienu lauku skolas daļēji pārņem pašvaldību institūciju funkcijas un kļūt par savdabīgiem kopienu centriem. Pienācīgu sociālo pakalpojumu trūkums dzīvesvietas tuvumā, augsts bezdarba līmenis un ierobežotas iespējas saņemt darba veicināšanas pakalpojumus vietējās kopienas teritorijā, tostarp ārpusskolas izglītības nodarbības bērniem, vēl vairāk stimulē nepieciešamību uzlabot sadarbību. Lai risinātu šos jautājumus, abām skolām nepieciešams aprīkojums, kas piemērots mūsdienu vajadzībām.

MĒRĶIS: Ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), pieredzes apmācību organizēšana par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Tika izveidots ilgtspējīgas attīstības tīkls starp divām Latvijas un Baltkrievijas skolām. Partneri organizēja intensīvu pieredzes apmaiņu 100 skolēniem un 60 skolotājiem kopīgo nometņu, astronomijas un profesionālās sagatavošanas semināru un zinātniski-praktisko konferenču laikā abās valstīs.

Zemgales vidusskolai tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums, kā arī veikts remonts profesionālās sagatavošanas apmācību telpās.

Novkas vidusskolai tika uzbūvēts astronomiskā teleskopa apskates laukums un tika iegādāts digitālais planetārijs un astronomijas apmācībām nepieciešamais inventārs.

Projekta numurs:LLB-2-267
Subsīdijas līguma numurs:1VL-931
Kopējais budžets:166 667,00 
ES finansējums:150 000,30
Īstenošanas periods:20 mēneši (11.2012.-07.2014.)
Kontakti:Aleksandrs Petkevičs
'Zemgales-16', Zemgale, Demenes pagasts, Daugavpils novads, Latvija
+371 29545098+371 29545098, +371 65471757+371 65471757, e-pasts:
skola@demene.lv, www.demene.lv

Last Update: 2015-04-14 10:07:31
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 181
Kopā: 1706746