LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Ukmerges un Svisločas kopienu sadarbība un kultūras dialogs

Īss nosaukums: Ukmerges un Svisločas kultūras dialogs


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA

Atbalsta virziens 1.5.: Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Ukmerges Kultūras centrs (Ukmerge, Lietuva)
Partneri: Ukmerges rajona pašvaldības administrācija (Ukmerge, Lietuva), Svisločas rajona izpildkomiteja (Svisloča, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Svisločas teritorija kādreiz piederēja Lietuvas Lielhercogistei. Hercogs Vincentas Tiškevičius atjaunoja Svisločas pilsētu un nodibināja centrālo tirgus laukumu, kur notika slavenie gadatirgi. Ukmerge tika uzskatīta par loģistikas centru un tajā notika viens no četriem izcilākajiem Lietuvas gadatirgiem. Tas veicināja Ukmerges un Svisločas pilsētu starpkultūru dialogu, ar mērķi atjaunot vecās tradīcijas, pieredzes apmaiņu kultūras jomā, un veicinot jaunu starpkultūru komunikāciju.

MĒRĶIS: Pastāvīgo sociālkultūras tīklu stiprināšana starp Ukmerges un Svisločas pilsētu kopienām, atjaunojot Ukmergē un Svisločā vēsturiskos gadatirgus.

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Tika organizētas 2 starptautiskās konferencēs, veltītas kopīgo Lietuvas un Baltkrievijas folkloras, amatniecības un gadatirgu tradīciju izpētei.

2 iespaidīgi vēsturiskie gadatirgi tika organizēti Ukmerģē un Svisločā, kuros piedalījās arī ārzemju viesi.

Projekta partneri iegādājās koka karietes, ķerras, tirdzniecības paviljonus, 19. gadsimta pilsētnieku tērpus un citus vēsturiskus priekšmetus, kas turpmāk tiks izmantoti dažādos vēsturiskajos pasākumos Ukmerģes un Svisločas pilsētās.

Projekta numurs:LLB-2-220
Subsīdijas līguma numurs:1VL-909
Kopējais budžets:75 099,84
ES finansējums:67 589,84
Īstenošanas periods:12 mēneši (11.2012.-11.2013.)
Kontakti:Rasa Graužinienė
Kaunas iela 8, Ukmergė, Lietuva, LT-20114
+370 340 63453; ukc@ikmerge.lt, www.ukmerge.lt


 

Last Update: 2015-04-14 09:48:11
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 380
Kopā: 1706746