LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Sadarbība starp Lietuvu un Baltkrieviju, attīstot veselīgu, drošu un inovatīvu skolu

2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociāla sektora attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Lazdiju rajona Veisieju ģimnāzija (Lazdiji, Lietuva)

Partneri: Lazdiju Motieja Gustaiča ģimnāzija (Lazdiji, Lietuva), Grodņas 7. vidusskola (Grodņa, Baltkrievija), Grodņas 7. ģimnāzija (Grodņa, Baltkrievija)

Sabiedrotie partneri: Lazdiju rajona pašvaldības administrācija (Lazdiji, Lietuva), Grodņas pilsētas izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Grodņa, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Skolēnu fiziskās aktivitātes zems līmenis ir aktuāla problēma gan Alitas apriņķī, gan Grodņas apgabalā. Skolēnu nodarbošanos trūkums rada sliktu veselību, nevēlēšanās sazināties, psihotropo vielu atkarību, pat tieksmi noziedzīgām darbībām. Ir nepieciešams mainīt bērnu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu un aktīvu sportu. Jaunās izglītības un apmācības metodes kas balstās uz veselīgo dzīvesveidu palīdzēs novērst sliktu ieradumu attīstību. Uzlabotā izglītības kvalitāte 4 skolās (2 Lietuvā un 2 Baltkrievijā), apmācīti skolotāji, kopīgi LT-BY pasākumi un palielinātā bērnu nodarbošanās veicinās sadarbību, pieredzes apmaiņu, mazinās sociālo spriedzi, alkohola un narkotiku lietošanu, noziedzību un sociālo atstumtību.

MĒRĶIS: Veicināt ciešo sadarbību izglītības jomā Alitas apriņķī un Grodņas apgabalā, veicinot veselīgu dzīvesveidu fiziskās kultūras nodarbībās un ārpusskolas aktivitātēs sporta jomā.


 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

2 Lietuvas skolās un 2 Baltkrievijas skolās nolēma veicināt veselīgu dzīvesveidu savu skolēnu vidū.

Tika uzlabotas Lietuvas un Baltkrievijas skolotāju zināšanas un prasmes popularizēt veselīgu dzīvesveidu fiziskās audzināšanas nodarbībās un ārpusskolas aktivitātēs.

Tika atjaunota izglītības iestāžu sporta infrastruktūra. Tika iegādāts sporta aprīkojums, lai popularizētu skolēnu vidū jaunu sporta veidu – kērlingu.

Bērni piedalījās nometnēs un dažādās sporta sacensībās, notika apmaiņas vizītes.

Projekta numurs:LLB-2-124
Subsīdijas līguma numurs:1VL-860
Kopējais budžets:335 745,28 
ES finansējums:302 170,75
Īstenošanas periods:24 mēneši (01.2013.-12.2014.)
Kontakti:Angele Mizeriene

Jaunimo iela 8, Veisieji, Lazdiju rajona pašvaldība, LT-67340, Lietuva

+370 318 56540; e-pasts: veisieju.mok.dir@lazdijai.lt; www.veisiejai.lm.lt

Last Update: 2015-04-14 09:22:28
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 106
Kopā: 1706746