LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Senču gars dzīvs mūsu sirdīs

Īss nosaukums: Senču gars dzīvs mūsu sirdīs


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.:
Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Trakai rajona Kultūras centrs (Trakai, Lietuva)
Partneris: Lidas rajona izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu departaments (Lida, Baltkrievija)

Sabiedrotais partneris: Traķu rajona pašvaldības administracija (Traķi, Lietuva)

PROBLĒMA: Gan Trakai gan Lida kadreiz piederēja Lietuvas Lielhercogistei. Abu reģionu kultūras tradīcijas ir ļoti bagātas, bet šodien starp tiem nav kontaktu. Tāpēc ir nepieciešams meklēt veidus, kā atjaunot bojātos kontaktus, motivēt jauniešu interesi par savuvēsturi un saknēm, cienīt tradicionālo kultūru, saglabāt savu nacionālo un pilsonisko identitāti.

MĒRĶIS: Galvenais projekta mērķis ir iepazīstināt ar Trakai un Lidas reģionu kultūras mantojumu Lietuvā, Baltkrievijā un Eiropā, sekmēt pārrobežu tūrisma saglabāšanu un veicināšanu, un motivēt jauno paaudzi atcerēties par savām saknēm.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Traķu un Ļidas kultūras mantojums tika prezentēts šo reģionu iedzīvotājiem un viesiem 5 tautas festivālos, 10 veco amatniecību darbnīcās, 10 vēsturiskajās ekspedīcijās, publicējot brošūras un DVD.

Partneru kopīgie iespaidīgie pasākumi ir veicinājuši Lietuvas un Baltkrievijas divu pilsētu ar bagāto vēsturi pievilcību tūristiem. Pasākumus apmeklēja tūkstošiem cilvēku.

Projekta numurs:LLB-2-236
Subsīdijas līguma numurs:1VL-859
Kopējais budžets:164 859
ES finansējums:148 373,10
Īstenošanas periods:18 mēneši (03.2013.-08.2014.)
Kontakti:Dariušs Nedveckis
Trakai rajona Kultūras centrs
+370 6853 4467, fakss: +370 5285 5299; trakai.muzika@gmail.com

Last Update: 2015-04-14 09:50:46
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 428
Kopā: 1706746