LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība ārkārtas situāciju apstākļos saistībā ar bīstamo vielu pārvadāšanu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu reģionā

Īss nosaukums: LLB-Transit


LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS GLĀBĒJU KOPĪGAS PĀRROBEŽU MĀCĪBAS


2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.1.: Vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

Subsīdijas saņēmējs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Rīga, Latvija)

Partneri: Viļņas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde (Viļņa, Lietuva), Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Utena, Lietuva), Alītas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde (Alīta, Lietuva), Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvalde (Vitebska, Baltkrievija), Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Grodņas apgabala pārvalde  (Grodņa, Baltkrievija)

Sabiedrotie partneri: Lietuvas Republikas Vides ministrijas Utenas reģionālā vides aizsardzības nodaļa (Utena, Lietuva), Lietuvas Republikas Vides ministrijas Alītas reģionālā vides aizsardzības nodaļa (Alīta, Lietuva), Lietuvas Republikas Vides ministrijas Viļņas reģionālā vides aizsardzības nodaļa (Viļņa, Lietuva)

PROBLĒMA: Latvija parakstīja divpusēju līgumu ar kaimiņvalstīm - Baltkrieviju un Lietuvu - par sadarbību ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā. Tomēr tiesiskā regulējuma pastāvēšana nav pietiekami spēcīgi atbalstīta ar sadarbību starp iesaistītajiem dienestiem. Viens no iemesliem varētu būt finanšu līdzekļu trūkums, lai īstenotu darbību pilnā mērogā, un nesenā ekonomiskā situācija, kas neļauj partneriem uzlabot savas tehniskās spējas. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu reģionā ir augsta ķīmiskās rūpniecības koncentrācija (uzņēmums "Polimērs" naftas uzņēmums "Naftan", naftas vads "Družba" Novopolockā, un uzņēmums "Azot" Grodņā), blīvs transporta tīkls un attālums no lielākajām pilsētām. Tas nozīmē, ka daudz bīstamo materiālu tiek transportēti caur reģionu, tāpēc pastāv augsts risks liela mēroga transporta avāriju ar bīstamo vielu noplūdi. Gadījumā, ja ir atlikta vai nepietiekama reakcija uz avāriju, tās sekas var izplatīties uz lielām teritorijām un ietekmēt kaimiņvalstis. Vienas valsts glābšanas dienests nevar sekmīgi tikt galā ar šādām avārijām. Tādēļ, šīs problēmas var atrisināt, un sniegt  atbilstošo reakciju uz tādām ārkārtas situācijām tikai izmantojot pārrobežu pieeju un apvienojot kaimiņvalstu resursus.

MĒRĶIS: Galvenais projekta mērķis - uzlabot vides drošību reģionā ātri un profesionāli reaģējot uz ārkārtas situācijām, kas saistītas ar bīstamo vielu pārvadāšanu. Specifiskais mērķis: - samazināt reaģēšanas un likvidācijas laiku ārkārtas situācijās,  kas saistītas ar bīstamo vielu pārvadāšanu.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekta rezultātā 3 partneri uzlaboja sadarbību un sagatavojās kopīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, kuras saistītas ar bīstamo vielu transportēšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionā.

Tika iegādāti ugunsdzēsības automobiļi un mūsdienu glābšanas aprīkojumu komplekti.

Tika izstrādāta rokasgrāmata glābējiem par galvenajiem ieteikumiem un metodēm transporta negadījumu, kuri saistīti ar bīstamo vielu pārvadāšanu, seku likvidēšanai un darbību koordinēšanai. Tika organizētas mācības. Baltkrievijā notika kopīgas praktiskās mācības, kuru laikā tika veiksmīgi likvidētas kravas vilciena inscenētā sprādziena sekas un ugunsgrēks. Mācībās piedalījās 120 ugunsdzēsēji no 3 valstīm.

Projekta numurs:LLB-2-247
Subsīdijas līguma numurs:1VL-818
Kopējais budžets:1 489 743,10
ES finansējums:1 340 619,82
Īstenošanas periods:18 mēneši (12.2012.-05.2014.)
Kontakti:Signe Šķirpo
Maskavas iela 5, LV-1050, Rīga, Latvija
+371 67075916+371 67075916;
signe.skirpo@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Last Update: 2015-04-14 09:56:48
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1431
Kopā: 1706746