LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Divas valstis – kopēja vēsture un kultūra

Īss nosaukums: Divas valstis – kopēja vēsture un kultūra

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.:
Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Viļņas rajona pašvaldības administrācija (Viļņa, Lietuva)
Partneris: Ošmjanu rajona izpildkomiteja (Ošmjani, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Nozīmīgi kultūras mantojuma objekti, kas atgādina abu valstu kopīgo kultūrvēsturisko pagātni un atrodas Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā, ir atstāti novārtā un praktiski vairs netiek izmantoti tūrisma vajadzībām. Bareikiškės muzejā uzstādīta ekspozīcija ir vājas kvalitātes, vecmodīga un vairs nav pievilcīga jaunajai paaudzei. Vērtīgas Syrokomla grāmatas, kas izdotās līdz 1900. gadam ir ļoti bojātas un tām nepieciešama restaurācija. Reģiona ievērojamo cilvēku nopelni drīz tiks aizmirsti. Sakarā ar veicināšanas pasākumu deficītu vērtīgi tūrisma objekti iegūt maz uzmanības no sabiedrības. Pilnīgi nav literatūras materiāla par kopīgo pārrobežu reģionu, t.i. nav tūrisma ceļvežu, vēsturisko personu biogrāfiju, kultūras mantojuma grāmatu.

MĒRĶIS: izveidot un stimulēt tūrisma publiskās infrastruktūras attīstību rādot nosacījumus privātā sektora iniciatīvas izveidei pārrobežu reģionā. Veicināt un reklamēt pieejamos tūrisma objektus un produktus pārrobežu reģionā.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Lai saglabātu kultūrvēsturisku mantojumu un popularizētu tūrismu pierobežas reģionos, projekts savienoja vienā tūrisma maršrutā Viļņas rajonu un Ošmjanu rajonu.

Tika sagatavots virtuālais maršruts un karte „Ošmjanu augstienes vēsturiskais ceļš”, prezentējot Viļņas un Ošmjanu rajonu muižas, baznīcas, parkus un pieminekļus, tādus kā, Nemēža, Medininki, Alšani, Ošmjani, atgādinot par Lietuvas Lielhercogistes laikiem (tic.vrsa.lt).

Bareikišķu V. Sirokomles muzejā un Ošmjanu etnogrāfiskajā muzejā tika iegādāts jauns aprīkojums un izveidota jauna ekspozīcija, kuras mērķis iepazīstināt ar divu valstu svarīgām kultūras personībām.
Tika organizēti vairāki kultūras pasākumi, koncerti, izstādes, piemēram, „Dzejas pavasaris” un festivāls „Goļšanu pils spoks”. Pateicoties projektam, tika paaugstināta kultūras pasākumu kvalitāte, kā arī ir pieaugusi jauniešu dalība kultūras pasākumos.

Kartes interaktīvā versija tika publiskota tīmeklī: ATSAUCE.

Projekta numurs:LLB-2-128
Subsīdijas līguma numurs:1VL-760
Kopējais budžets:172 544
ES finansējums:155 289
Īstenošanas periods:12 mēneši (11.2012.-10.2013.)
Kontakti:Gražina Golubovska
Viļņas rajona pašvaldības administrācija
tel.: +370 5 275 50 81+370 5 275 50 81, fakss: +370 5 275 19 90; grazina.golubovska@vilniaus-r.lt

Last Update: 2015-04-14 09:23:45
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 418
Kopā: 1706746