LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Virtuālā pagātne ir stūrakmens muzeju nākotnei

Īss nosaukums: Virtuālais muzejs


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀ INOVATĪVĀ PIEEJA"

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.:
Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Rēzeknes augstskola (Rēzekne, Latvija)
Partneri: Grodņas Vēstures un arheoloģijas valsts muzejs (Grodņa, Baltkrievija), Ķēdaiņu Reģionālais muzejs (Ķēdaiņi, Lietuva), Rēzeknes pilsētas dome (Rēzekne, Latvija)

PROBLĒMA: Latgales Kultūrvēstures muzejā, Kedainiai reģiona muzejā, Maksima Bogdanoviča Grodņas muzejā ir uzkrāts bagāts reģionālais kultūrvēstures mantojums. Tomēr ir nepieciešams, piešķirt pārrobežu nozīmi un pieejamību šim mantojumam, jo šos reģionus vieno kopīgā vēsture (Lielās hercogistes periods Lietuvā 12.-15.gadsimtā, Rzečpospolita 16.-18.gs., Vitebskas Gubernija 16.-20.gs.) un līdzīgas tradicionālās kultūras izpausmes. Mūsdienās, kad jaunākās tehnoloģijas parādās gan ikdienas dzīvē gan muzeju, izglītības un pētniecības vidē, atvērās jaunas iespējas interaktīvi pasniegt un izmantot uzkrāto mantojumu, kas attiecas uz civilizācijas vēsturi un popularizēt to dažādām mērķa auditorijām, jo īpaši jaunajai paaudzei. Virtuālā muzeja izveide ļaus: 1) ieinteresēt jauno paaudzi ar civilizācijas vēstures mantojumu, modinot interesi par muzeju kā modernu un daudzveidīgu iestādi, attīstot spēcīgo reģionālās identitātes raksturu; 2) operatīvi atjaunot un mainīt pastāvīgajās ekspozīcijās pieejamo informāciju; 3) nodrošināt kopīgā mantojuma pieejamību par Grodņas, Rēzeknes, Kedainiai reģionu vēsturi, piemērojot inovatīvu pieeju: rādot koncepciju (kultūras objektu).

MĒRĶIS: nodrošināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību pieejamību lielam sabiedrības lokam, attīstot virtuālo muzeju un paplašinot muzeju un pārrobežu pieredzes apmaiņu kultūrizglītības  sfērā. Izveidot virtuālo muzeju lielāka skaita muzeja apmeklētāju piesaistei un mainot priekšstatu par tipisku muzeja apmeklētāju, parādot kultūras un vēsturiskās saites starp 3 kaimiņu valstīm un reģioniem - Grodņas, Rēzeknes, Kedainiai.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Partneri izveidoja virtuālo muzeju lielāka skaita muzeja apmeklētāju piesaistei un mainot priekšstatu par tipisku muzeja apmeklētāju, parādot kultūras un vēsturiskās saites starp 3 kaimiņu valstīm. Grodņas, Rēzeknes un Ķēdaiņu muzejos tika restaurētas telpas muzeju kolekciju izrādīšanai, rekonstruētas ekspozīcijas.

Tika radīts publiski pieejams inovatīvs muzejs www.futureofmuseums.eu. Kā arī tika izveidotas 4 datorspēles jauniešu intereses par muzeju kolekcijām palielināšanai.

Tika rīkoti vairāki izglītojošie semināri un zinātniskā konference. Tika nodrošināta iespēja studentiem un pētniekiem izmantot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzeju datu bāzes.

Projekta numurs:LLB-2-269
Subsīdijas līguma numurs:1VL-758
Kopējais budžets:374 832,33 
ES finansējums:337 349,09
Īstenošanas periods:24 mēneši (12.2012.-11.2014.)
Kontakti:Ilga Šuplinska
Rēzeknes augstskola
+371 646 23709+371 646 23709, fakss: +371 646 25901; ilga.suplinska@ru.lv

Last Update: 2015-05-21 18:15:01
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 418
Kopā: 1706746