LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos

Īss nosaukums:   Bella Dvina 2


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀS SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS"

Projekta atklāšana Festivāls "Rubons" Daugavas Festivāls Festivāls "Ūdens karnevāls" Tūrisma Forums Festivāls Anīkščos Festivāls Līvānos

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Latgales plānošanas reģions (Daugavpils, Latvija)
Partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra (Daugavpils, Latvija); Anikšču rajona pašvaldības administrācija (Anikšči, Lietuva); Utenas tūrisma informācijas centrs (Utena, Lietuva); Zarasu rajona pašvaldības administrācija (Zarasi, Lietuva); Polockas pilsētas izpildkomiteja (Polocka, Baltkrievija); Braslavas rajona izpildkomiteja (Braslava, Baltkrievija); Miou rajona izpildkomiteja (Miori, Baltkrievija); Verhnedvinskas rajona izpildkomiteja (Verhnedvinska, Baltkrievija); Rosonu rajona izpildkomiteja (Rosoni, Baltkrievija); Starptautiska dialoga un sadarbības veicināšanas organizācija “Interakcija” (Minska, Baltkrievija)

Sabiedrotie partneri: Vitebskas apgabala izpildkomitejas ekonomikas komiteja (Vitebska, Baltkrievija), Vitebskas apgabala izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Vitebska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Pārrobežu teritorijas kopīgā problēma ir kopējas publiskas tūrisma pakalpojumu sistēmas trūkums, kas var izraisīt zemu ekonomisko kapacitāti, augošo bezdarbu un neefektīvu vietējo resursu izmantošanu. Sadarbība starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju projekta ietvaros attīstīs un popularizēs kopējas tūrisma tradīcijas, uzlabos publisko tūrisma infrastruktūru un ieviesīs dažādību tūrisma piedāvājumos, lai sasniegtu labākus rezultātus piesaistot tūristus un apmeklētājus.

MĒRĶIS: Partneru mērķis bija turpināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģiona Bella Dvina, kā kopīga tūrisma galamērķa veicināšana, uzlabojot tūrisma infrastruktūru un sekmējot sadarbību starp tūrisma sektora speciālistiem.

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: 11 partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas turpināja pārrobežu reģiona Bella Dvina zīmola popularizēšanu ar mērķi piesaistīt tūristus konkrētam reģionam, kas sastāv no Latgales Latvijā, Aukštaitijas Lietuvā un Vitebskas apgabala Baltkrievijā. Zīmols Bella Dvina tika kopīgi prezentēts 8 starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā. Partneri organizēja 6 iespaidīgus tūrisma festivālus 3 valstīs, kā arī kopīgu tūrisma forumu un konferenci, piesaistot apmēram 12000 vietējo iedzīvotāju un reģiona apmeklētāju uzmanību.

Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas reģionos tika izveidoti vai atjaunoti un kļuva pieejami tūristiem 11 publiskie atpūtas objekti. Vairāk nekā 360 tūrisma speciālisti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji uzlaboja savu kapacitāti 3 organizētajās apmācībās. Pašvaldību tūrisma informācijas centru vajadzībām tika iegādāti vairāki aprīkojuma komplekti.

Partneri organizēja plašu mārketinga kampaņu par kopīgiem tūrisma galamērķiem, tai skaitā reklāmas klipus, TV un radio reklāmu, rakstus, brošūras, tūrisma kartes, reklāmas braucienus tūrisma operatoriem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Tika uzstādīti vairāk nekā 700 informācijas stendi un norādes. Projekta rezultātā tika izstrādāti 5 jaunie LV-LT-BY pārrobežu tūrisma maršruti.

Projekta numurs: 

Subsīdijas līguma numurs:

1VL-128

Kopējais budžets:

1 789 387 

ES finansējums:

1 610 448,30

Īstenošanas periods:

27 mēneši (02.2012.-05.2014.)

Kontakti:

Tatjana Kozačuka 
Saules iela 15, LV-5401, Daugavpils, Latvija
+37165428111; tatjana.kozacuka@latgale.lv; www.latgale.lv

Last Update: 2015-05-21 18:10:50
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 372
Kopā: 1706746