LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā

Īss nosaukums: WinOR


MĀCĪBĀS DAUGAVPILĪ LATVIEŠI, LIETUVIEŠI UN BALTKRIEVI KOPĪGI APTUR IMITĒTU NAFTAS PRODUKTU NOPLŪDI DAUGAVĀ

2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.1.: Apkārtējās vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

Subsīdijas saņēmējs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Rīga, Latvija)

Partneri: Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Utena, Lietuva), Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvalde (Vitebska, Baltkrievija), Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas Valsts ugunsdzēsības dienesta „Republikas speciālo uzdevumu vienība” (Minska, Baltkrievija)

Sabiedrotie partneri: Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrija (Minska, Baltkrievija), Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas „Ārkārtējo situāciju vadības un reaģēšanas centrs” (Minska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Pārrobežu teritoriju raksturo augsta ķīmiskās rūpniecības ražotņu koncentrācija un blīvs transporta tīkls, kas rada ķīmisko un naftas vielu noplūžu potenciālos draudus reģionā. Vēla vai neatbilstoša reaģēšana uz naftas vai ķīmisko vielu noplūžu avāriju sekām var ietekmēt lielas kaimiņvalstu teritorijas. Atbilstoša reaģēšana uz ārkārtas situācijām, kas varētu atrisināt šo problēmu, var tikt nodrošināta tikai apvienojot kaimiņvalstu resursus pārrobežu pieejas ietvaros.

MĒRĶIS: Projekts tika mērķēts uz ekoloģiskās drošības līmeņa paaugstināšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā, nodrošinot 3 kaimiņvalstu glābšanas dienestu ātru un profesionālu reaģēšanu uz naftas un ķīmisko vielu noplūdēm.

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Partneri uzlaboja savu tehnisko kapacitāti, iegādājoties 4 moderno iekārtu komplektus cīņai ar naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem ziemas periodā. Iekārtas tika veiksmīgi izmantotas un pārbaudītas trīspusējās ziemas mācībās, likvidējot naftas vielu noplūdes Daugavā. Šajās mācībās piedalījās vairāk nekā 90 ugunsdzēsēji no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Tika uzlabota arī partneru personāla kompetence, organizējot 2 apmācības kursus par pamata metodēm un iemaņām naftas un ķīmisko vielu noplūžu novēršanā un 3 iepazīšanās seminārus, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par kaimiņvalstu aizsardzības un reaģēšanas sistēmām.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsēji un glābēji arī izstrādāja Pārrobežu operatīvās vadības plānu ārkārtas situācijām visās 3 valstīs. Projekta partneri organizēja informatīvo kampaņu radio un presē, kā arī izplātot informācijas bukletu par drošību ziemā.

Projekta numurs:

LLB-1-057

Subsīdijas līguma numurs:

1VL-1117

Kopējais budžets:

979 081,36 

ES finansējums:

881 074,60 €

Īstenošanas periods:

24 mēneši (11.2011.-11.2013.)

Kontakti:

Signe Šķirpo
Maskavas iela 5, LV-1050, Rīga, Latvija
+371 67075916;
signe.skirpo@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Last Update: 2015-01-09 16:13:04
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 181
Kopā: 1706746