LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Rēzeknes un Braslavas reģionos

Īss nosaukums: History Footprint


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀ PUBLISKĀ INFRASTRUKTŪRA"

Amatnieku tirgus Braslavā
 Sābru tiergs Rēzeknē Festivāla parka atklāšana 

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Rēzeknes pilsētas dome (Rēzekne, Latvija)
Partneri: Braslavas rajona izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu nodaļa (Braslava, Baltkrievija); Braslavas apgabala muzeju asociācija (Braslava, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Uzkrātā kultūras un vēsturiskā mantojuma zaudēšanas draudi Rēzeknes un Braslavas pierobežas reģionos izriet no nepietiekama finansiāla atbalsta tā saglabāšanai un popularizēšanai, zemā iedzīvotāju ieinteresētības līmeņa kultūras procesos un kultūras objektu novecojušās infrastruktūras. Projekta partneru kopējās pūles radīs jaunu impulsu kultūras un tūrisma atrakcijām mērķa pārrobežu reģionā.

MĒRĶIS: Projekta vispārējais mērķis ir kultūras un vēsturiskās amatniecības mantojuma saglabāšana un popularizēšana pozicionējot projekta teritoriju kā pievilcīgu vietu nozīmīgiem reģionālajiem kultūras pasākumiem.


 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Partneri padarīja Latvijas un Baltkrievijas pilsētu kultūras dzīvi aktīvāku.

Viņi veica kopīgu amatniecības un folkloras izpēti, aptaujājot vairāk nekā 70 amatniekus un ierakstot 100 tautas kolektīvu un solistu dziesmas. Tika izdotas 120 grāmatas „Rēzeknes un Braslavas māksla un amatniecība” un tika izveidota tautas kolektīvu datubāze (www.rezekne.lv/turisms/amatnieku-datubaze).

Partneri veica plašu sabiedrības informēšanas kampaņu.
Rēzeknē un Braslavā notika kopējās tradicionālās amatniecības un mākslas izstādes, gadatirgi un festivāli. Jaunā paaudze tika iesaistīta podniecības un aušanas meistarklasēs un tēlotājmākslas plenērā.

Rēzeknē tika renovēts Pilsētas Festivāla parks. Braslavas tradicionālās kultūras muzejā tika uzstādītas jaunās skaņas sistēmas un gaismas aprīkojums, kā arī tika sakārtota muzeja apkārtējā teritorija. Renovētajos objektos var rīkot pasākumus līdz pat 5000 cilvēku dalību.

Projekta numurs:LLB-1-102
Subsīdijas līguma numurs:1VL-1079
Kopējais budžets:1 359 875 €
ES finansējums:1 223 887,52 €
Īstenošanas periods:18 mēneši (10.2011-04.2013)
Kontakti:Aleksejs Stecs 
Atbrivosanas aleja 93, LV- 4601 Rēzekne, Latvija
+37164607680+37164607680; aleksejs.stecs@rezekne.lv; www.rezekne.lv
Last Update: 2015-05-21 18:11:30
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 372
Kopā: 1706746