LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Pārrobežu tūrisma stimulācija Lietuvā un Baltkrievijā uzlabojot kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību un pievilcību Rokišķu un Postavi reģionos

Īss nosaukums: LITHBEL-HERITOUR

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (Rokiškis, Lietuva)
Partneris: Postavi apgabala izpildkomiteja (Postavi, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Kopējo kultūras mantojuma objektu, kas atrodas Rokišķu (Lietuva) un Postavi (Baltkrievija) vēsturiski saistītajos reģionos, sliktā pieejamība un pievilcība, kā arī to potenciāla nepietiekama izmantošana tūrisma attīstībai negatīvi ietekmē reģionu ilgtspējīgu attīstību. Lietuvas un Baltkrievijas reģionu konkurētspējīgo resursu apvienošana pielāgojot vēsturiskā mantojuma objektus tūrisma vajadzībām varētu radīt sinerģiju kopējiem tūrisma produktiem un popularizēšanas aktivitātēm.

MĒRĶIS: Projekta aktivitātes mērķē uz starpkultūru dialoga stiprināšanu un pārrobežu reģiona tūrisma objektu pievilcības uzlabošanu, attīstot ciešākas kultūras saiknes un radot konkurētspējīgu, uz mantojuma balstītu tūrisma klasteri Rokišķu un Postavi reģionos. Par galveno projekta aktivitāti tika plānota divu muižu infrastruktūras renovācija.

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Lai veicinātu tūrisma un kiltūrvēsturisku mantojumu, tika renovētas Tīzenhauzenu aleja, kas ved uz Tīzenhauzenu muižu Rokišķos un Tīzenhauzenu pils-muzejs Postavos. Rokišķu novada muzejs, kas atrodas Tīzenhauzenu muižas telpās Rokišķos, iegādājās 13 vitrīnu kolekciju un izveidoja muižas mini-modeli.
Postavos tika sagatavots skiču projekts „Tīzenhauzenu pils ēkas centrālā un ziemeļu spārna pagrabu izstāde un ekspozīcija par grāfa Konstantīna Tīzenhauzena taksidermijas darbnīcu”, un saskaņā ar projektu pils tika aprīkota ar iekārtām, mēbelēm un eksponātiem.
Lietuvā un Baltkrievijā tika arī organizēta etnogrāfiskā ekspedīcija, kas veltīta Tīzenhauzenu ģimenes mantojumam. Ekspedīcijas rezultāti tika prezentēti starptautiskā konferencē Rokišķos. Projekta noslēgumā tika izveidots kopīgs pārrobežu tūrisma maršruts, kas prezentē abu reģionu kultūrvēsturiskā mantojuma objektus.

Projekta numurs:

LLB-1-003

Subsīdijas līguma numurs:

1VL-1071

Kopējais budžets:

652 829 

ES finansējums:

587 480, 79 €

Īstenošanas periods:

22 mēneši (10.2011-08.2013)

Kontakti:

Jurgita Blaževičiūtė
Respublikos iela 94, LT-42136, Rokišķi, Lietuva
+37045871407; verslas@post.rokiskis.lt; www.rokiskis.lt


Last Update: 2015-04-14 08:56:51
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 156
Kopā: 1706746