LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Daugavpils un Vitebska: Kultūras sadarbības veicināšana

Īss nosaukums:  Cultural CoDe

 


Projekta notikums LIELDIENU ŠŪPOLĒS KUPAĻJE Latvijas dienas Vitebskā Deju meistarklase Daugavpilī Noslēguma seminārs


1. PRIORITĀTE: ILGSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.5.: Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Latviešu Kultūras Centrs (Daugavpils, Latvija)
Partneris: Valsts iestāde «Kultūras Centrs «Vitebska» (Vitebska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Pastiprinoties globalizācijai, sadarbība kultūras jomā starp pārrobežu tautām, kam ir līdzīgas vēsture un tradīcijas, ir viens no atslēgas faktoriem savas etniskās identitātes saglabāšanā. Ilgtermiņa sadarbība kultūras jomā starp Daugavpils un Vitebskas pilsētām ir kritiska Latvijas-Baltkrievijas robežas reģiona kopējā kultūrmantojuma saglabāšanai.

MĒRĶIS: Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru un to pārrobežu izplatība, kā arī veicināt sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas kultūras jomas profesionāļiem.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Projekts stiprināja Daugavpils un Vitebskas sadarbību kultūras jomā. Ar tradicionālo tērpu un mūzikas instrumentu iegādi tika uzlabota abu pilsētu mākslas kolektīvu profesionālā un radošā kapacitāte.

Daugavpilī un Vitebskā notika kopīgi koncerti. 2 Latvijā un Baltkrievijā rīkoto svētku (Līgo svētki) laikā tika popularizētas kopīgas kultūras tradīcijas. Tika organizētas meistarklases un kultūras darbinieku tikšanās.

Tika renovētas Latviešu Kultūras centra Daugavpilī 3. un 4. stāvu telpas un „Kultūras centra „Vitebska” estrāde.

Projekta numurs:LLB-1-072
Subsīdijas līguma numurs:1VL-1057
Kopējais budžets:296 785,20 €
ES finansējums:267 106,68 €
Īstenošanas periods:18 mēneši (10.2011-04.2013)
Kontakti:Sandra Maskaļova
Rīgas iela 22a, LV-5400, Daugavpils, Latvija
+37165426691+37165426691;
vnams@apollo.lv; www.vienibasnams.lv
Last Update: 2015-04-14 09:10:58
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1413
Kopā: 1706746