LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Cieša sadarbība – atslēga dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar ierobežotām spējām

Īss nosaukums:  CC-KIQL


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀ SOCIĀLĀ INTEGRĀCIJA"

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.5.: Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Lietuvas labklājības biedrība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem "Viltis" (Viļņa, Lietuva)
Partneris: Baltkrievijas palīdzības asociācija palīdzībai bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (Minska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Sociālās integrācijas zemā līmeņa un īpašo pakalpojumu un personīgas palīdzības trūkuma dēļ personas ar invaliditāti Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu reģionos stājās pretī izstumšanas un diskriminācijas riskam, kas ir pretrunā ar Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām noteikumiem.

MĒRĶIS: Projekts ir mērķēts uz cilvēku ar invaliditāti, to ģimeņu un aprūpētāju iekļaušanas sabiedrībā uzlabošanu pastiprinot organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp partneriem.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Divas organizācijas, kas strādā ar bērniem ar invaliditāti, sadarbojās, uzlabojot šo bērnu dzīvi un mainot sabiedrības attieksmi pret invalīdiem.

Tika organizētas rehabilitācijas nometnes un neatkarīgās dzīves prasmju apmācības bērniem ar invaliditāti, viņu ģimenēm un aprūpētājiem Lietuvā un Baltkrievijā. Notika festivāls „Iededz savu zvaigzni” un akcija „Atbalsti cilvēka godu”.

Tika organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas treniņi speciālistiem, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta numurs:LLB-1-017
Subsīdijas līguma numurs:1VL-1048
Kopējais budžets:195 286 €
ES finansējums:130 744 €
Īstenošanas periods:24 mēneši (10.2011-10.2013)
Kontakti:Dana Migaliova
Kalvarijų iela 143, LT-08221, Viļņa, Lietuva
+37052615223+37052615223; viltis@viltis.lt; www.viltis.lt
 
Last Update: 2015-05-21 18:02:18
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 153
Kopā: 1706746