LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Sociālā un kultūras sadarbības tīkla izveidošana Zarasu, Daugavpils un Braslavas pārrobežu reģionā, iesaistot jauniešus vietējo kopienu aktivitātēs

Īss nosaukums:  Kustības prieks


Festivāls "Augšdaugava 2012" Amatierteātru saiets    Noslēguma pasākums - LĪGO-2013

1. PRIORITĀTE: ILGSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.5. Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Zarasu pašvaldības Kultūras centrs (Zarasai, Lietuva)
Partneri: Daugavpils novada pašvaldības Kultūras departaments (Daugavpils, Latvija), Braslavas reģionālās izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu nodaļa (Braslava, Baltkrievija)

Sabiedrotie partneri: Lietuvas tautas kultūras centrs (Viļņa, Lietuva), Publiskā organizācija „Show empire“ (Kauņa, Lietuva), Publiskā organizācija „Artūra Novikova džeza skola“ (Kauņa, Lietuva)

PROBLĒMA: Vienoti kopējā bagātajā vēsturē un kultūras tradīcijās, Zarasu (Lietuva), Daugavpils (Latvija) un Braslavas (Baltkrievija) pierobežu reģioni stājas priekšā grūtībām ar veiksmīgu integrāciju ES kultūrekonomiskajā vidē savas periferiālās atrašanās vietas un jauniešu emigrācijas augstā līmeņa dēļ. Kultūras attiecību kvalitātes paaugstināšana sekmēs pierobežas reģionu kulturālās pievilcības uzlabošanu un veicinās starpkultūru dialogu.
    
MĒRĶIS: Projekta vispārīgais mērķis bija Zarasu (Lietuva), Daugavpils (Latvija) un Braslavas (Baltkrievija) pierobežu reģionu sociālā un kultūras tīkla uzlabošana caur cilvēkresursu spēju uzlabošanu kultūras sektorā, radošu jauniešu apvienošanu un tradicionālo kultūras vērtību popularizēšana sabiedrībā.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekts veicināja sadarbības, radošuma un mākslinieciskās pašizteiksmes attīstību pārrobežu reģionu jauniešu vidū, organizējot 4 mākslas nometnes ar pieredzējušu pasniedzēju piedalīšanos (horeogrāfi, etnogrāfi, utt.).

Nometņu ietvaros visās projektā iesaistītajās valstīs tika sarīkoti 12 iespaidīgi koncerti un uzstāšanās.

Pieredzes apmaiņas semināri un kultūras profesionāļu darba grupu sanāksmes uzlaboja kultūras darbinieku darba kapacitāti, kā arī sekmēja jaunu ilgtermiņa sakaru izveidošanu reģionu un mazu kopienu līmenī kultūras sadarbības jomā.

Iespaidīgs projekta noslēguma pasākums.

Projekts bija programmas galvenais partneris organizējot Sadarbības ralliju par godu Eiropas sadarbības dienai 2012 Zarasos: ATSAUCE

Projekts tika pārstāvēts programmas īsfilmu konkursa "Be part of it", kas tika veltīts Eiropas sadarbības dienai 2013: FILMA “SPĒLES BEIGAS”.

Projekta numurs:

LLB-1-063

Subsīdijas līguma numurs:

1VL-1043

Kopējais budžets:

260 053

ES finansējums:

234 047,70 €

Īstenošanas periods:

18 mēneši (10.2011-04.2013)

Kontakti:

Jovita Mikutavičienė
Vytauto iela 1a/2a, Zarasai, Lietuva
+37038551667+37038551667;
z.k.r@mail.lt; www.zkc.lt

Last Update: 2015-04-14 09:08:24
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 148
Kopā: 1706746