LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Jaunatnes uzņēmējdarbības veicināšana Kauņas un Minskas reģionos

Īss nosaukums:  Yee!

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.1.: Sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana

Subsīdijas saņēmējs: Valsts iestāde Kauņas Reģionālā attīstības aģentūra (Kauņa, Lietuva)
Partneris: Jauniešu sabiedriskā asociācija " Uzņēmējdarbības ABC " (Minska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Augošā jauniešu migrācija gan Lietuvā, gan Baltkrievijā, ir jauniešu bezdarba ietekmēta, kas galvenokārt ir mazāku darbā uzņemšanas iespēju zināšanu un pieredzēs trūkuma dēļ rezultāts. Motivācijas un zināšanu par biznesa uzsākšanu trūkums, finansiālas problēmas, uzņēmējdarbības negatīvais tēls, kā arī biznesa iespēju zināšanu trūkums ir lielākie zemā jauniešu uzņēmējdarbības līmeņa iemesli abās valstīs.

MĒRĶIS: Vispārējais projekta mērķis ir dot ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā, jauniešu sadarbībā, bezdarba un jauniešu migrācijas samazināšanā ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai Kauņas un Minskas reģionos.

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekta partneri Kauņā un Minskā izveidoja Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas tīklu, kam tika nodrošināts aprīkojums un mēbeles. Šis tīkls tiks izmantots jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas mācībām un citiem pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbību.
Lietuvas un Baltkrievijas treneri izveidoja Uzņēmējdarbības veicināšanas programmu jauniešiem. Šī programma tika izmantota jauniešu uzņēmējdarbības apmācību laikā.
10 pasniedzēji (5 no Lietuvas, un 5 no Baltkrievijas) tika apmācīti veikt treniņus. Jaunie pasniedzēji saskaņā ar izstrādāto programmu vadīja mācības 100 jauniešiem Kauņā, Lietuvā un Minskā.
Lietuvas un Baltkrievijas jauniešiem tika organizēta 5 dienu jauniešu uzņēmējdarbības nometne Druskininkos (Lietuva), kur viņi varēja uzlabot savas praktiskās uzņēmējdarbības iemaņas.

Vairāk par projektu: KAUŅAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA ; JAUNIEŠU SABIEDRISKĀ ASOCIĀCIJA “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ABC"

Projekta numurs:

LLB-1-026

Subsīdijas līguma numurs:

1VL-1017

Kopējais budžets:

130 320,62 

ES finansējums:

117 288,55 

Īstenošanas periods:

14 mēneši (10.2011-12.2012)

Kontakti:

Neringa Valantinė
Laisvės al. 46, LT-44246, Kauņa, Lietuva
+37037408808;
neringa.valantine@krda.lt; www.krda.lt

Last Update: 2015-01-13 14:50:13
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 106
Kopā: 1706746