LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start
FITS – Stratēģija lai veicinātu vājredzīgo cilvēku sociālo iekļaušanu un savstarpēju kohēziju ar sporta palīdzību

Īss nosaukums: FITS – Integrācijas veicināšana caur sportu


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.5.:
Sociālkultūras tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku sporta klubs Viļņā "Šaltinis" (Viļņa, Lietuva)

Partneris: Baltkrievijas vājredzīgo asociācija (Minska, Baltkrievija)

Sabiedrotie partneri: Lietuvas golbola tiesnešu asociācija (Viļņa, Lietuva), Viļņas pilsētas A. Jonīna internātskolas sporta klubs „Šarūnas” (Viļņa, Lietuva), Panevēžas vājredzīgo sporta klubs „Šviesa” (Panevēža, Lietuva), Fiziskās kultūras un sporta federācija „BelTIZ” (Minska, Baltkrievija), Baltkrievijas Republikas Paralimpiskā komiteja (Minska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Sociālā iekļaušana ir ievērojama problēma visā pasaulē, kas pieprasa milzīgus finanšu un cilvēku resursus. Vājredzīgo cilvēku sociālā atstumtība ir izplatīta problēma gan Baltkrievijā, gan Lietuvā. Cieša abu valstu sadarbība cīnoties ar sociālo atstumtību caur sportu ir galvenais risinājums šai problēmai. Sadarbība starp baltkrievu un lietuviešu NVO, organizējot kopīgus sporta pasākumus un labas prakses apmaiņu, apkaros cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo atstumtību un veicinās savstarpējo kohēziju un cilvēku sadarbību.

MĒRĶIS: Veicināt cīņu pret vājredzīgo cilvēku sociālo atstumtību, sekmējot to savstarpējo sadarbību, izmantojot sporta veidus Lietuvas un Baltkrievijas programmas reģionos un paaugstinot sabiedrības apziņu par šo jautājumu.


 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Lietuvas un Baltkrievijas cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijas dalījās pieredzē un mācību metodēs golbolā, peldēšanā, šahā un citos sporta veidos.

2 sporta zāles tika atjaunotas un pilnībā pielāgotas vājredzīgo cilvēku īpašām vajadzībām Viļņā un Minskā tāpat arī tika renovēts peldbaseins Viļņā.

Sporta spēles vājredzīgajiem cilvēkiem tika organizētas Viļņā. Lietuvā un Baltkrievijā notika trenēšanas nometnes.

Tika izstrādāta projekta mājaslapa www.saltinis.org (pieejama lietuviešu, krievu un angļu valodās), turpmākai sabiedrības informēšanai par vājredzīgo cilvēku sporta aktivitātēm.

Projekta numurs:LLB-2-163
Subsīdijas līguma numurs:1VL-1009
Kopējais budžets:215 260,90 
ES finansējums:193 730,90
Īstenošanas periods:18 mēneši (12.2012.-06.2014.)
Kontakti:

Raimundas Šimkus

Labdarių g. 7/11 - 27, LT-01120, Viļņa, Lietuva

+370 675 40313+370 675 40313, fakss: +370 5 2625090; e-pasts: saltinis@lass.lt

Last Update: 2015-04-14 09:33:34
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 380
Kopā: 1706746