LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Zaļie maršruti bez šķēršļiem

Īss nosaukums: Zaļie maršruti


 Inrfastruktūras testēšana Latvijā un Lietuvā

1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA

Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Dabas aizsardzības pārvalde (Sigulda, Latvija)
Partneri: Dagdas novada dome (Dagda, Latvija); Dagda invalīdu biedrība "Nema" (Dagda, Latvija); Grazutes reģionālā parka direktorāts (Salakas, Zarasai rajons, Lietuva); Lietuvas invalīdu asociācija (Viļņa, Lietuva); Valsts Dabas aizsardzības iestāde "Eko-Rosi" (Vitebska, Baltkrievija)

Sabiedrotie: Latvijas invalīdu organizāciju asociācija SUSTENTO (Rīga, Latvija); Sabiedriskās apvienības "Republikas ratiņkrēslu lietotāju asociācija" Vitebskas vienotā organizācija (Vitebska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioni ir dabas parkiem, ezeriem un mežiem bagāti. Dabas parki ir piemēroti tūrisma vajadzībām, tomēr cilvēki ar invaliditāti parasti tiek aizmirsti. Tāpēc partneri apvieno spēkus, lai dabas bagātības būtu pieejamas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

MĒRĶIS: sekmēt vienlīdzīgas iespējas dabas tūrismā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, pielāgojot infrastruktūru un izglītojot tūrisma pakalpojumu sniedzējus.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekta gaitā Latvijas (Rāznas nacionālais parks, Ezernieki), Lietuvas (Gražutes reģionālais parks) un Baltkrievijas (Zaborje) pierobežas reģionā vairākas dabas tūrisma vietas tika pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti. Tika izstrādāts un izplatīts invalīdu organizācijās tūrisma buklets „Zaļie maršruti”, kurā minēti visi attiecīgajā reģionā esošie dabas tūrisma objekti, kas pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti.

3 valstu tūrisma pakalpojumu sniedzēji tika izglītoti, kā pareizi apkalpot cilvēkus ar invaliditāti. Tika izstrādātas un visu partneru mājāslapās ievietotas lejupielādējamas tehniskās rekomendācijas par infrastruktūras uzlabošanu, praktiskās rekomendācijas personāla izglītošanai un rekomendācijas par to, kā strādāt ar bērniem – invalīdiem āra apstākļos.

Tika organizēts 300 km garš pārrobežu maratons, kura laikā 17 cilvēki ratiņkrēslos testēja invalīdiem pielāgotus infrastruktūras objektus un reklamēja invalīdu aktīvo dzīvesveidu.

Projekta numurs:

LLB-2-257

Subsīdijas līguma numurs:

1S-6

Kopējais budžets:

172 337,90 

ES finansējums:

155 104,11

Īstenošanas periods:

12 mēneši (12.2013.-12.2014.)

Kontakti:

Anda Zeize
Zemnieku iela 16a, LV-4601, Rēzekne, Latvija
+371 646 05075+371 646 05075; anda.zeize@daba.gov.lv

Last Update: 2015-04-14 10:01:40
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 380
Kopā: 1706746