LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Mājās pašnodarbinātu personu iespēju veicināšana

Īss nosaukums:  Pašnodarbinātība mājās


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.1.: Sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana

Subsīdijas saņēmējs: Nodibinājums „Verus Fonds” (Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija)
Partneris: Biedrība "Darba devēju un uzņēmēju asociācija" (Vitebska, Baltkrievija)
Sabiedrotais: Tautas amatniecības un mākslas centrs "Dvina" (Vitebska, Baltkrievija), FACTUM (Rīga, Latvija)

PROBLĒMA: Pārrobežu sadarbības nepieciešamība izriet no zemās ekonomiskās aktivitātes attiecīgajā pārrobežu reģionā. Latgales reģions ir vismazāk attīstīts Latvijas reģions ar visaugstāko bezdarba līmeni un ļoti zemu ekonomisko aktivitāti. Īpaši projekta uzmanība tiks pievērsta mājās pašnodarbinātu personu (amatnieku) problēmām. Šādiem cilvēkiem bieži trūkst nepieciešamo zināšanu un resursu viņu saimnieciskās darbības veiksmīgai īstenošanai.

MĒRĶIS: palielināt izslēgto no darba tirgus indivīdu ekonomisko aktivitāti, nodrošinot potenciālajām  pašnodarbinātām personām (amatniekiem) labvēlīgus uzņēmējdarbības priekšnosacījumus, lai strādātu mājās.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Mājās strādājošie amatnieki ir projekta ieguvēji. Tagad viņi var izmantot projekta ietvaros izstrādāto interneta platformu: laby.co. Šī e-platforma izveidota amatnieku apmācībām, kontaktu apmaiņai un amatniecības izstrādājumu reklamēšanai.

Lai veicinātu Latvijas un Baltkrievijas amatnieku sadarbību, tika organizētas vairākas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni un dalība kaimiņu festivālos.

Tika izdotas publikācijas par uzņēmējdarbības nosacījumiem un ar uzņēmējdarbību saistītajiem juridiskajiem jautājumiem pārrobežu teritorijā. 

Projekta numurs:

LLB-2-196

Subsīdijas līguma numurs:

1S-5

Kopējais budžets:

198 000 

ES finansējums:

178 200

Īstenošanas periods:

12 mēneši (12.2013.-12.2014.)

Kontakti:

Miks Balodis
Nometņu iela 44-12, LV-2121,
Salaspils, Latvija
+371 29 150 850+371 29 150 850; verusfonds@inbox.lv

Last Update: 2015-04-14 09:40:40
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1379
Kopā: 1706746