LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Brīvprātīgo aprūpes sistēmas maznodrošinātajiem uzlabošana Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības programmas ietvaros

Īss nosaukums:  BeLiLa – brīvprātīgā aprūpe maznodrošinātajiem


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀ SOCIĀLĀ INICIATĪVA"

2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Lietuvas Sarkanais krusts (Viļņa, Lietuva)

Partneri: Baltkrievijas Sarkanais krusts (Minska, Baltkrievija), Latvijas Sarkanais krusts (Rīga, Latvija)

Sabiedrotais partneris: Starptautiskās Sarkanā krusta un pusmēness biedrības nacionālā pārstāvniecība (Minska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Sakarā ar paātrinātu iedzīvotāju (īpaši lauku apvidos) novecošanās, kā arī saslimstības pieaugumu visās trijās valstīs ir ievērojami pieaugusi vajadzība pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem. Pārrobežu reģionā nav pietiekami attīstīta sociālās aprūpes sistēma mājās un pastāv arī sociālo darbinieku trūkums. Sarkanā Krusta biedrībām šajā reģionā ir iegūta zināma pieredze. Šī pieredze ir jādalās, jānostiprina un jāpaplašina.

MĒRĶIS: sekmēt teritoriālo kohēziju Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā ar uzsvaru uz veselības un sociālo pakalpojumu attīstību.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas Sarkanā krusta biedrības uzlaboja savu pakalpojumu kvalitāti un veicināja brīvprātīgās palīdzības tradīcijas trijās valstīs.

Brīvprātīgie piedalījās kopīgās apmācībās un dalījās pieredzē. Tika izdota rokasgrāmata par brīvprātīgo iesaisti un labās prakses piemēriem, kā arī rokasgrāmata par brīvprātīgo pakalpojumiem, pirmo palīdzību un sociālo aprūpi.

Projekta laikā darbā tika pieņemti 450 brīvprātīgie, kas apmeklēja 5000 vientuļu cilvēku. Tika atvērti 12 dienas aprūpes centri maznodrošinātajiem.

Projekta numurs:

LLB-2-157

Subsīdijas līguma numurs:

1S-558

Kopējais budžets:

267 691 

ES finansējums:

240 921,90 

Īstenošanas periods:

12 mēneši (11.2013.-11.2014.)

Kontakti:

Gražina Jevgrafovienė
A. Juozapavičiaus iela 10a, LT-09311, Viļņa, Lietuva
tel.: +370 5 262 8947+370 5 262 8947; info@redcross.lt

Last Update: 2015-05-21 18:13:23
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 156
Kopā: 1706746