LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība un uzlabošana cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem pārrobežu reģionos

Īss nosaukums:  R-D-S veselība


2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Rokišķu psihiatriskā slimnīca (Rokišķi, Lietuva)

Partneri: Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca (Daugavpils, Latvija), Braslavas reģionālā psihiatriskā slimnīca „Slobodka" (Braslava, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežā atrodas lielākās un vecākās slimnīcas pacientiem ar garīgām slimībām, kur tiek ārstēti arī kriminālpacienti ar psihiskām slimībām. Trīs līdzīgas iestādes no Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas ir apvienojušas savus spēkus, lai izveidotu savu pacientu ārstēšanu efektīvāku.

MĒRĶIS: palīdzēt samazināt garīga rakstura traucējumu skaitu, nodrošinot veiksmīgu pacientu rehabilitāciju un viņu atgriešanos sabiedrībā, tādējādi sekmējot sabiedrības drošību.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Trīs specializētās Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas slimnīcas uzlaboja savu pacientu ārstēšanas apstākļus un veselības aprūpes pakalpojumus, radot veselīga dzīvesveida iespējas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Tika renovētas slimnīcu telpas, un izveidoti veselības veicināšanas centri.

Tika organizēti vairāki pieredzes apmaiņas un mācību pasākumi, kuru laikā tika izstrādāta veselības veicināšanas stratēģija pacientiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Projekta numurs:

LLB-2-217

Subsīdijas līguma numurs:

1S-533

Kopējais budžets:

1 097 276 

ES finansējums:

987 548 

Īstenošanas periods:

12 mēneši (11.2013.-11.2014.)

Kontakti:

Olegs Gorbunovs
Vytauto iela 47, LT-42100, Rokišķi, Lietuva
tel.: +370 458 21083+370 458 21083;
o.gorbunovs@rpl.lt; info@rpl.lt

Last Update: 2015-04-14 09:45:09
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 164
Kopā: 1706746