LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Sociāli ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšana, attīstot pārrobežu R&D un inovāciju tīklu mākoņskaitļošanas jomā

Īss nosaukums:  LT-BY Cloud


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.1.: Sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana

Subsīdijas saņēmējs: Viļņas universitāte (Viļņa, Lietuva)

Partneri: Lietuvas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (Viļņa, Lietuva); Grodņas I. Kupalas Valsts universitāte (Grodņa, Baltkrievija); Zinātņu tehnoloģiskā asociācija INFOPARK (Minska, Baltkrievija)


PROBLĒMA: 2 zinātniskās iestādes: Viļņas universitāte Lietuvā un Jankas Kupalas Grodņas valsts universitāte Baltkrievijā veic pirmos soļus savu resursu un mākoņskaitļošanas „cloud computing” (CC) tehnoloģiju attīstībā. Pašreizējās studiju programmas ir vidējā līmenī, salīdzinot ar starptautiskajiem standartiem. To izraisa kompetences trūkums, ka arī nepieciešama CC infrastruktūra. Plānotās aktivitātes palielinās Viļņas un Grodņas reģionu konkurētspēju uzlabojot reģionālo zinātnes institūciju CC infrastruktūru un padarot to pieejamu uzņēmumiem abās robežas pusēs. Konsolidētie reģionālie IT resursi varētu arī sekmēt inovācijas, jaunu uzņēmumu dibināšanu un uzņēmējdarbības stimulēšanu.

MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt Viļņas, Grodņas un Minskas zinātņu iestāžu pārrobežu IT R&D un inovāciju tīklu attīstību stiprinot to saikni ar IT uzņēmumiem. Projekta partneri plāno to panākt, izveidojot inovatīvo pārrobežu CC klasteru, kas apvienos Lietuvu un Baltkrieviju un balstīsies uz jaunākajām tehnoloģijām.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Tika izstrādāts datorzinātņu programmas mācību kurss (40 st. teorija un 80 st. prakse). Lietuvā un Baltkrievijā tika organizēti ar IT nozari saistīti pasākumi un mācības 250 programmētājiem. Tika uzlabotas 30 reģionālo IT uzņēmumu spējas attīstīt mākoņskaitļošanas tehnoloģijas un sasniegt pasaules tirgus.
Tika uzsākti 3 zinātniskie (R&D) projekti mākoņskaitļošanas jomā. Tika organizētas 2 mākoņskaitļošanas programmētāju atvērto durvju dienas un rīkota starptautiska konference Lietuvas Republikas Seimā.
Tika izstrādāts pētījums un ieviešanas koncepcija par mākoņskaitļošanas iespējām un perspektīvām IT uzņēmumiem reģionā. Tika iegādāta datortehnika un programmatūra un izveidots interneta portāls ar atvērtu pieeju: www.lt-by-cloud.eu.
Tika parakstīts līgums starp partneriem par kopīgu mākoņskaitļošanas infrastruktūras izmantošanu.

Projekta numurs:

LLB-2-142

Subsīdijas līguma numurs:

1S-506

Kopējais budžets:

1 112 682,00 

ES finansējums:

1 001 413,80

Īstenošanas periods:

14 mēneši (10.2013.-12.2014.)

Kontakti:

Algimantas Juozapavicius
Naugarduko iela 24, Viļņa, LT-03225, Lietuva

+370 5219 3053+370 5219 3053; algimantas.juozapavicius@mif.vu.lt; www.vu.lt

Last Update: 2015-04-14 09:28:41
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 181
Kopā: 1706746