LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai

Īss nosaukums:  B2B


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.1.: Sociāli ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana

Subsīdijas saņēmējs: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Rīga, Latvija)
Partneri: Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Minska, Baltkrievija), Paņevežas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Paņeveža, Lietuva), Daugavpils universitāte (Daugavpils, Latvija)

PROBLĒMA: Zema pārrobežu reģiona ekonomiskā konkurētspēja ir saistīta ar sadarbības un informācijas rīku trūkumu, kas būtu piemēroti reģiona specifiskai situācijai. Uzņēmējiem trūkst pamata juridiskās un ekonomiskās zināšanas, kas attiecas uz pārrobežu uzņēmējdarbību, dažādās nozarēs nav sabalansēts darbaspēka un brīvo darba vietu līdzsvars.

MĒRĶIS: Galvenais mērķis ir veicināt ilgtermiņa pārrobežu sadarbību un kopīgu inovatīvu uzņēmējdarbību, reģionālo vispārējo nosacījumu līdzsvaru uzņēmējdarbības attīstībai, pārrobežu kompetences apmaiņu, un preču un pakalpojumu aprites pieaugumu.

  

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Lai veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, tika nodibināti un aprīkoti trīs pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centri. Triju valstu uzņēmēju vajadzībām tika izveidota un uzsāka strādāt sadarbības e-platforma.
Vairākos pārrobežu mazajos un vidējos uzņēmumos tika pārņemta kaimiņu pieredze inovatīvo tehnoloģiju izmantošanā.
Tika organizēti 5 starptautiski biznesa forumi un jaunu biznesa kontaktu meklēšanas pasākumi. Semināros un apmācībās piedalījās 800 uzņēmēji.

Projekta numurs:

LLB-2-256

Subsīdijas līguma numurs:

1S-4

Kopējais budžets:

437 445 

ES finansējums:

393 700,50

Īstenošanas periods:

12 mēneši (12.2013.-12.2014.)

Kontakti:

Sarmīte Putniņa
K. Valdemāra iela 35, LV-1010, Rīga, Latvija
+371 27 763 648+371 27 763 648; sarmite.putnina@chamber.lv

Last Update: 2015-04-14 10:00:35
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 181
Kopā: 1706746