LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā

Īss nosaukums:  VESELĪBA IR BAGĀTĪBA

2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Latgales reģiona attīstības aģentūra (Daugavpils, Latvija)

Partneri: Anīkšču rajona pašvaldības administrācija (Anīkšči, Lietuva), Vitebskas apgabala izpildkomitejas Sporta un tūrisma pārvalde (Vitebska, Baltkrievija), Zarasu rajona pašvaldības administrācija (Zarasi, Lietuva)

PROBLĒMA: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas kopīga pārrobežu reģiona neatliekama problēma ir neveselīgs iedzīvotāju dzīvesveids. Starp Latgales reģiona (Latvija), Utenas apgabals (Lietuva) un Vitebskas apgabala (Baltkrievija) kopīgām problēmām ir arī publiskās infrastruktūras un pakalpojumu trūkums, sociālā riska grupu zema līdzdalība un integrācija sabiedrībā, izpratnes veidošanas pasākumu trūkums. Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā bērniem, jauniešiem, invalīdiem un gados vecākiem cilvēkiem būs iespēja piedalīties kopīgos sporta pasākumos, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, paaugstinot sociālo integrāciju un mobilitāti, kā arī veicinot sociālo integrāciju.

MĒRĶIS: Palielināt iedzīvotāju iesaistīšanos veselīga dzīvesveida aktivitātēs veicinot integrētāku un veselīgu sabiedrību un uzlabot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionu sabiedriskās sporta infrastruktūras daudzveidību un pieejamību.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekts aicināja Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas sportistus un sporta cienītājus piedalīties kopīgās sporta aktivitātēs. Tika organizētas starptautiskās sacensības basketbolā, volejbolā, futbolā un džudo, kurās piedalījās vairāk par 1000 dalībniekiem.

Netālu no Daugavpils tika atjaunots stadions „Krauja”. Lietuvā un Baltkrievija tika atklāti 5 sporta laukumi: āra trenažieru laukums kultūrismam Anīkščos (Lietuva), un daudzfunkcionāli atvērta veida sporta laukumi Verhņedvinskā, Braslavā, Postavos un Mijoros (Baltkrievija).

Tika iegādāts sporta inventārs dažādiem sporta veidiem.

Projekta numurs:

LLB-1-099

Subsīdijas līguma numurs:

1S-438

Kopējais budžets:

525 555,00 €

ES finansējums:

472 999,50 €

Īstenošanas periods:

16 mēneši (09.2013.-12.2014.)

Kontakti:

Jānis Veips
Saules iela 15, LV-5401, Daugavpils, Latvija
+371 2942 7490+371 2942 7490; janis.veips@latgale.lv; www.latgale.lv

Last Update: 2015-04-14 09:16:40
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 1402
Kopā: 1706746