LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros

Īss nosaukums:  Virtuālā realitāte


2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Ludzas novada pašvaldība (Ludza, Latvija)

Partneris: Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu departaments (Glubokoje, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Latvijas un Baltkrievijas valsts līmenī ir atzīts, ka mākslas izglītībā ir vajadzīga reformas, lai piesaistītu bērnu un jauniešu uzmanību radošai mākslai. Skolās pastāv labvēlīgo apstākļu trūkums atbilstoša apmācības procesa nodrošināšanai skolēniem: telpas ir vāji aprīkotas, ir nepieciešams IKT aprīkojums.

MĒRĶIS: Uzlabot ārpusskolas izglītības attīstību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldībās, veicot kopīgus pasākumus ar mērķi stiprināt sadarbību mākslas izglītībā.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Ludzā un Glubokojē tika renovētas un aprīkotas ar jaunām mēbelēm, modernu tehniku un programmatūru mākslas nodarbībām 2 bērnu mākslas skolas.

Pedagogi tika apmācīti izmantot modernu IKT aprīkojumu mākslas nodarbībās. Tika izstrādātas vairākas  virtuālās nodarbības.

Partneru kopīgā darba rezultātā tika izveidots kopīgs produkts – krāsojamā grāmata par 2 populārākajiem vietējiem māksliniekiem un viņu darbiem: A.Kūkoju no Ludzas un J.Drozdoviču no Glubokoje.

Projekta numurs:

LLB-2-244

Subsīdijas līguma numurs:

1S-435

Kopējais budžets:

222 098,19

ES finansējums:

199 888,37

Īstenošanas periods:

16 mēneši (09.2013.-12.2014.)

Kontakti:

Tatjana Juškāne
Rai
ņa iela 16A, LV-5701, Ludza, Latvija
+37165707131+37165707131; tatjana.juskane@ludzaspils.lv

Last Update: 2015-04-14 09:54:37
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 330
Kopā: 1706746