LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu „Kaplava – Plusi”

Īss nosaukums:  KAIMIŅU CEĻŠ


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.3.: Pārrobežu pieejamības uzlabošana, attīstot transporta un komunikāciju tīklus un ar tiem saistītos pakalpojumus

Subsīdijas saņēmējs: Krāslavas novada pašvaldība (Krāslava, Latvija)
Partneri: Braslavas rajona izpildkomiteja (Braslava, Baltkrievija), Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde (Daugavpils, Latvija), Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komiteja (Minska, Baltkrievija), Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteja (Vitebska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Sakarā ar to ka jaunais līgums par vienkāršotu robežas šķērsošanu (VRŠ) Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem, kas dzīvo 50 km pierobežas zonā, tika abu valdību ratificēts 2010.gadā, ceļotāju plūsma ir ārkārtīgi palielinājies. Valsts robežsardzes pārvaldes un vietējās pašvaldības abās robežas pusēs ir konstatējušas nepieciešamību uzlabot transporta infrastruktūru, kas tieši ved līdz robežai, kā arī uzlabot VRŠ punkta Kaplava-Plusi tehnisko bāzi efektīvākai robežkontrolei. Šis projekts arī palīdzēs palielināt zināšanas par VRŠ procedūru un popularizēt VRŠ punkta Kaplava-Plusi izmantošanu, izvairoties no rindām starptautiskās robežas šķērsošanas vietās.

MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt Latvijas-Baltkrievijas pierobežas rajonu modernu pieejamību un savienojamību, uzlabojot kaimiņu ceļu līdz VRŠ punktam Kaplava-Plusi abās robežas pusēs un paaugstinot 11 pierobežas pašvaldību (8 Latvijā un 3 Baltkrievijā) iedzīvotāju zināšanas par pieteikšanos vienkāršotai robežas šķērsošanas procedūrai.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Lai uzlabotu Latvijas – Baltkrievijas pierobežas reģiona pieejamību, projekta gaitā tika rekonstruēts 3 kilometru garš ceļš, kas ved līdz vienkāršotās robežas šķērsošanas punktam „Kaplava-Plusi” gan no Latvijas, gan no Baltkrievijas puses. Tāpat Baltkrievijas pusē tika rekonstruēta arī autostāvvieta.

Latvijas un Baltkrievijas robežsargiem iegādāts jauns un moderns aprīkojums un programmatūra.

Projekta partneri organizēja 2 kopīgus seminārus un informēja sabiedrību par vienkāršotas robežšķērsošanas kārtību.

Projekta numurs:

LLB-2-254

Subsīdijas līguma numurs:

1S-412

Kopējais budžets:

511 755,34 

ES finansējums:

460 579,80  

Īstenošanas periods:

10 mēneši (07.2013.-05.2014.)

Kontakti:

Ilze Stabulniece
Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
+371 2947 2638+371 2947 2638;
ilze@kraslava.lv; www.kraslava.lv

Last Update: 2015-04-14 09:58:07
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 174
Kopā: 1706746