LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Tūrisma veicināšana, palielinot izpratni par reģionu vēsturi un kultūru

Īss nosaukums: Tūrisma veicināšana


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.:
Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Baltijas Agrobiznesa institūts (Viļņa, Lietuva)
Partneri: Grodņas pilsētas izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Grodņa, Baltkrievija), Druskininku pašvaldības administrācija (Druskininki, Lietuva), Lietuvas Lauku tūrisma asociācija (Kauņa, Lietuva), Sociālās organizācijas „Republikas tūrisma un sporta savienība” Grodņas reģionāla nodaļa (Grodņa, Baltkrievija)

PROBLĒMA: reģionu lauksaimniecības tūrisma centri cenšas palielināt apmeklētāju plūsmu, pagarināt viņu uzturēšanās laiku un paplašināt ienākošo viesu ģeogrāfiju ārpus attiecīgajām valstīm. Spēcīgas konkurences dēļ tūrisma nozarē ir nepieciešama aktīva darbība lai rastu jaunus risinājumus veiksmīgai apmeklētāju piesaistei.

MĒRĶIS: attīstīt atpūtas un kognitīva tūrisma pakalpojumu daudzveidību Druskininkai un Grodņas reģionos, izmantojot vismodernākās informācijas tehnoloģijas, pastiprinot tūristu plūsmu ārpus pilsētām un nodrošinot tūristus un apmeklētājus ar plašiem un dažādiem lauku tūrisma pakalpojumiem un izklaides paketēm, kā arī veicinot sadarbību un pieredzes apmaiņu starp tūrisma nozares pārstāvjiem.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Projekta partneri izstrādāja kopīgu datubāzi par vairāk nekā 100 Druskininku un Grodņas reģionu tūrisma objektiem, galveno uzmanību pievēršot kultūras un vēstures mantojuma objektiem. Tika izveidoti 4 jauni tūrisma maršruti gājējiem, riteņbraucējiem un autobraucējiem, kas var izmantot daudzfunkcionālu mobilu informācijas izplatīšanas sistēmu (Mobilais ceļvedis) un inovatīvus kodu skenēšanas risinājumus. Arī tika publicētas jaunas tūrisma kartes.

6 apmācības kursu laikā tika uzlabota vairāk nekā 150 Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma, kultūras un pakalpojumu nozarēs strādājošo kapacitāte.

Projekta numurs:LLB-2-137
Subsīdijas līguma numurs:1S-352
Kopējais budžets:286 713 
ES finansējums:258 041,70
Īstenošanas periods:18 mēneši
Kontakti:Raimundas Lopata
J. Jasinskio iela 12, LT-01112, Viļņa, Lietuva
+37052107310+37052107310; info@bavi.lt
Last Update: 2015-04-14 09:25:17
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 181
Kopā: 1706746