LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai

Īss nosaukums: Pārrobežu daba


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀ PROJEKTA VADĪBA"

2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.1.: Vides un dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

Subsīdijas saņēmējs: Dabas aizsardzības pārvalde (Rēzekne, Latvija)

Partneri: Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu institūts (Minska, Baltkrievija), Nacionālā parka Braslavas ezeri” administrācija (Braslava, Baltkrievija), Daugavpils novada pašvaldība (Daugavpils, Latvija)

Sabiedrotie partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Rīga, Latvija), Baltkrievijas Republikas Vides aizsardzības un dabas resursu ministrija (Minska, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Balstoties uz kopīgu izcelsmi, kurai ir kopīga dabiska vide, floras un faunas populācijas, 2 nozīmīgas aizsargājamās dabas teritorijas (ADT) atrodas abās Latvijas-Baltkrievijas robežas pusēs – „Augšdaugava” un „Braslavas ezeri”. Sakarā ar dažādām vadības pieejām un dabas aizsardzības mērķiem, kurus nosaka nacionālās valdības un starptautiskie līgumi nav iespējams iegūt līdzsvaru starp vispārējo ekonomisko attīstību un unikālu dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu pierobežas reģionā. Īstenojot šo pārrobežu sadarbības projektu ir paredzēts visefektīvākā veidā nodrošināt pārrobežu ADT mērķtiecīgu, saskaņotu pārvaldi un attīstību. Jauna ADT „Augšdaugava-Braslavas ezeri” tiks atzīta par vienotu dabas objektu abās robežas pusēs.

MĒRĶIS: Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu pārrobežu ADT pārvaldības efektivitātē un veicināt ADT „Augšdaugava-Braslavas ezeri” atpazīstamību, stiprinot pārrobežu sadarbību un ieviešot savstarpēji saskaņotas aktivitātes.

 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Projekta rezultātā tika izveidota kopīga pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldības koncepcija. Tika izstrādāti 2 Latvijas un Baltkrievijas īpaši aizsargājamo teritoriju pārvaldības plāni, kā arī tika izstrādāts kopīgs pārvaldības plāns pārrobežu aizsargājamai teritorijai „Augšdaugava-Braslavas ezeri”.

Turpmākai teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai starp Latviju un Baltkrieviju tika izveidota kopīga sabiedriski administratīva struktūra. Partneri renovēja un aprīkoja informācijas centrus abu valstu aizsargājamās dabas teritorijās.

Sabiedrība tika informēta par aizsargājamo dabas teritoriju „Augšdaugava-Braslavas ezeri” un tās dabas vērtībām ar dažādu mārketinga materiālu palīdzību, t.sk., virtuālo ceļojumu 3 valodās mājaslapā cb-nature.daba.gov.lv, bukletiem un brīvdabas informatīvajām zīmēm.

Projekta numurs:LLB-2-258
Subsīdijas līguma numurs:1S-329
Kopējais budžets:251 856,39
ES finansējums:226 670,75
Īstenošanas periods:18 mēneši (06.2013.-12.2014.)
Kontakti:Irēna Muskare
Zemnieku ielā 16a, Rēzekne, LV-4601, Latvija
+371 646 05225+371 646 05225
; irena.muskare@daba.gov.lv; www.daba.gov.lv
Last Update: 2015-05-21 18:14:36
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 174
Kopā: 1706746