LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos

Īss nosaukums: Kustība ir dzīve


UZVARĒTĀJS PROGRAMMAS NOMINĀCIJĀ "LABĀKĀ VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANA"

2. PRIORITĀTE: KOPĒJI IZAICINĀJUMI

Atbalsta virziens 2.2.: Izglītības, veselības un sociālā sektora attīstības veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs (Krāslava, Latvija)

Partneri: Ludzas novada pašvaldība (Ludza, Latvija), Preiļu novada dome (Preiļi, Latvija), Rēzeknes novada Maltas pagasta administrācija (Malta, Latvija), Riebiņu novada dome (Riebiņi, Latvija), Ilūkstes novada pašvaldība (Ilūkste, Latvija), Aglonas novada dome (Aglona, Latvija), Braslavas rajona izpildkomiteja (Braslava, Baltkrievija), Verhņedvinskas rajona izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa (Verhņedvinska, Baltkrievija), Izglītības iestāde „Novopolockas valsts olimpiskās rezerves skola” (Novopolocka, Baltkrievija), Glubokoje rajona fiziskās kultūras un veselības centrs (Glubokoje, Baltkrievija)

Sabiedrotais partneris: Latvijas Republikas Veselības ministrija (Rīga, Latvija)

PROBLĒMA: Informācijas tehnoloģiju laikmetā daudzi cilvēki samazina savu fizisko aktivitāti. Bērnu nepietiekama fiziskā aktivitāte un mazkustīgs dzīves veids var negatīvi ietekmēt veselību pusaudžu vecumā un izraisīt negatīvu ietekmi pieaugušo veselībai. Pētījumi norada, ka bērnu nepietiekamas fiziskās aktivitātes un mazkustīgs dzīves veids ir saistīti ar nepietiekamu aktīvu dzīvesveidu ģimenēs. Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pašvaldības nepiedāvā daudzas aktivitātes svaigā gaisā, kas būtu pieejamas vietējiem iedzīvotājiem ikdienā, it īpaši ziemas laikā. Visiem projekta partneriem ir atbilstoši zemes gabali, kas varētu tikt pielāgoti slēpošanas aktivitātēm.

MĒRĶIS: Palīdzēt uzlabot Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un palielināt šo pierobežas teritoriju pievilcību, attīstot aktīvam dzīvesveidam nepieciešamo infrastruktūru. Konkrētais projekta mērķis ir uzlabot skolēnu un ģimeņu veselību, radot iespējas aktivitātēm svaigā gaisā, īpaši ziemas sporta veidos, un paplašināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.

  

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Divpadsmit partneri no Latvijas un Baltkrievijas dalījās pieredzē un izstrādāja kopīgu projektu sabiedrības veselības veicināšanas jomā. Viņi izstrādāja “kustība ir dzīve” nosacījumus 10 Latvijas un Baltkrievijas pašvaldību iedzīvotājiem, kā galveno priekšrocību izmantojot gleznaino Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģiona ainavu.

Projekta ietvaros tika ierīkotas vairākas slēpošanas un nūjošanas trases. Iedzīvotāju lietošanai tika iegādāti slēpošanas un nūjošanas komplekti, kā arī atbilstošs aprīkojums ierīkoto trašu uzturēšanai. Projekta gaitā tika sarīkoti arī vairāki sporta pasākumi skolēniem un ģimenēm.

Slēpošanas un nūjošanas trašu sākumā tika uzstādītas informācijas stendi par uzvedības un drošības noteikumiem, kas ievērojami, atrodoties uz minētajām trasēm. Veselīga dzīvesveida popularizēšanas nolūkos tika izveidota e-brošūra, kas publiski pieejama partneru mājaslapās.

Projekta numurs:LLB-2-255
Subsīdijas līguma numurs:1S-187
Kopējais budžets:600 841,37 
ES finansējums:540 757,23 
Īstenošanas periods:18 mēneši (03.2013.-08.2014.)
Kontakti:Ilze Stabulniece
Brīvības iela 13, LV-5601, Krāslava, Latvija
+371 29472638+371 29472638;
+371 656 22201+371 656 22201; ilze@kraslava.lv; www.ezeruzeme.lv

Last Update: 2015-05-21 18:14:03
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 355
Kopā: 1706746