LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Mutvārdu vēstures centru popularizācija Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā

Īss nosaukums: MVC POPULARIZĀCIJA


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils universitāte (Daugavpils, Latvija)
Partneri: Inovāciju un attīstības veicināšanas centrs (Daugavpils, Latvija), Jankas Kupalas Grodņas valsts universitāte (Grodņa, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Latvijas un Baltkrievijas reģioni piederēja pie tādiem pašiem politiskajiem veidojumiem pagātnē. Šī kopīgā neatklāta un neskaidra vēsture bieži rada savstarpēju neuzticību un var novest pie potenciālajiem konfliktiem. Projekta partneri piemēro inovatīvas metodes vēstures zinātnei, lai analizētu kopīgo Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu reģionu vēsturisko pagātni.

MĒRĶIS: Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības informētību saistībā ar kopīgu Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijas kultūras un vēstures mantojuma aizsardzību.


 

REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Projekta mēŗkis - palielināt sabiedrības informētību par Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijas kultūras un vēstures mantojuma aizsardzību. Partneri veica "mutvārdu metodes" pētījumus, aptaujājot vairāk nekā 200 iedzīvotājus Latvijas un Baltkrievijas pierobežā. Pētījuma rezultāti tika apkopoti un publicēti grāmatā un CD.

Abās valstīs tika organizētas vairākas starptautiskas zinātniskas konferences.

Projekta galvenais sasniegums ir izveidots „Mutvārdu vēstures E-muzejs“ (www.vitamemoriae.eu).

Projekta numurs:LLB-2-143
Subsīdijas līguma numurs:1S-138
Kopējais budžets:168 824 €
ES finansējums:151 941,60 €
Īstenošanas periods:15 mēneši (03.2013.-05.2014.)
Kontakti:Inese Kokina
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5400, Latvija
+371 654 25452+371 654 25452;
inese.kokina@du.lv; www.du.lv

Last Update: 2015-04-14 09:29:39
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 129
Kopā: 1706746