LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Muzeju vārti


1. PRIORITĀTE: ILGTSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.4.: Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana

Subsīdijas saņēmējs: Latgales plānošanas reģions (Daugavpils, Latvija)
Partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra (Daugavpils, Latvija); Polockas rajona izpildkomiteja (Polocka, Baltkrievija); Utenas Novadpētniecības muzejs (Utena, Lietuva)

PROBLĒMA: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijā ir daudz dārgumu, kas varētu piesaistīt tūristus. Tomēr, tikai daļa no tiem tiek izmantoti tūrisma vajadzībām, galvenokārt dabas resursi un lauku atrakcijas. Bagātības, kas varētu tikt iekļauti tūristu "apskates vietu" sarakstos ir pārrobežu reģiona muzeji. Tomēr lielākā daļa no tiem ir novecojuši muzeji. Tiem trūkst modernas tehnoloģijas, tehniskais aprīkojums dokumentācijas kārtošanai un citiem ikdienas darbiem, un vienkārši renovācija. Muzejiem arī trūkst radošās domāšanas, mārketinga, IT, u.c. prasmes un zināšanas. 3 valstu partneri apvieno savus spēkus, lai palīdzētu muzejiem nostiprināties tūrisma maršrutos.

MĒRĶIS: Projekta mērķis ir veicināt kultūras mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijā. Uzlabot muzeja darbinieku kompetenci, izstrādāt vienotu muzeju tūrisma produktu, uzlabot muzeju pamata infrastruktūru un ekspozīcijas, kā arī izstrādāt un īstenot mārketinga aktivitātes.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI: Projekts veicināja Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzeju sadarbību.

Tika apmācīti vairāk nekā 50 muzeju darbinieki vairākos priekšmetos – radošā domāšana, ekspozīciju izveide, vizuālā komunikācija, saimnieciskā  darbība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tūrisma produktu mārketings, kā arī gidu apmācības.

3 valstīs 19 muzejiem tika uzlabota infrastruktūra un ekspozīcijas. 3 kultūras mantojuma objektiem tika izveidotas 3D papildinātās realitātes mobilās aplikācijas. 3 valstu partneri apvienoja spēkus radot jaunu kopējo tūrisma maršrutu, kas savieno reģionu muzejus.

Partneri organizēja 3 iespaidīgus kultūrvēsturiskus pasākumus.

Projekta numurs:LLB-2-208
Subsīdijas līguma numurs:1S-133
Kopējais budžets:1 428 494,77
ES finansējums:1 285 645,27
Īstenošanas periods:22 mēneši (02.2013.-12.2014.)
Kontakti:Iveta Mukāne
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija
+37129193915+37129193915;
iveta.mukane@latgale.lv; www.latgale.lv

Last Update: 2015-04-14 09:42:34
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 114
Kopā: 1706746