LAPAS KARTE Programma PROJEKTI ZONA ĪSTENOTĀJIEM Notikumi Saites Kontakti
Šo programmu finansē Eiropas Savienība
Te start E-mail Sitemap
EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS
INSTRUMENTS 2007-2013 PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA
To start

Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai LV-LT-BY pierobežas teritorijās

Īss nosaukums: 3. solis


EIROREĢIONS “EZERU ZEME” ATVĒRIS JAUNU BIROJU GLUBOKOJĒ


1. PRIORITĀTE: ILGSPĒJĪGAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
Atbalsta virziens 1.2.: Vietējās un reģionālās stratēģiskās attīstības un plānošanas uzlabošana

Subsīdijas saņēmējs: Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojs (Krāslava, Latvija)
Partneri: Eiroreģiona "Ezeru zeme" direktorāta birojs (Ignalina, Lietuva); Glubokoje rajona izpildkomiteja (Glubokoje, Baltkrievija)

PROBLĒMA: Eiroreģions "Ezeru zeme" apvieno 27 pašvaldības no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ar kopīgo robežu, dabu, vēsturi un cilvēkiem, tas ir pamatots ar ģeogrāfisko atrašanās vietu, un tie risina kopīgās perifērijas problēmas, ko varētu atrisināt tikai ar pārrobežu pieeju. Lai uzlabotu Eiroreģiona darbību, ir nepieciešams jauns stratēģiskais impulss. Vispārējo Eiroreģiona darbību arī apdraud fakts, ka nav juridiski reģistrēta Eiroreģiona pārstāvniecība Baltkrievijā.

MĒRĶIS: Projekta vispārējais mērķis ir veicināt labāk integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona "Ezeru zeme" teritorijā.REZULTĀTI UN SASNIEGUMI:

Tika uzlabota Eiroreģiona „Ezeru zeme“ 27 pašvaldību (12 no Latvijas, 8 no Lietuvas un 7 no Baltkrievijas) kapacitāte pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā. Tika organizēti interaktīvie semināri, apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni.
Projekta gaitā tika sagatavota Eiroreģiona „Ezeru zeme“ ilgtspējīgās attīstības stratēģija laika periodam 2014-2020. Tika atvērta un aprīkota Eiroreģiona „Ezeru zeme” nacionālā pārstāvniecība Glubokojē.
Partneri organizēja 4 lielus pasākumus, kuros kopumā piedalījās 600 cilvēku: vides forumu Švenčoņos (Lietuva), dziesmu svētkus Rēzeknē (Latvija), investīciju forumu un konferenci Glubokojē. 

Projekta numurs:LLB-1-083
Subsīdijas līguma numurs:1S-118
Kopējais budžets:299 880,60 €
ES finansējums:269 892,54 €
Īstenošanas periods:18 mēneši (03.2013.-08.2014.)
Kontakti:Ilze Stabulniece
Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601, Latvija
+371 29472638+371 29472638;
ilze@kraslava.lv; www.ezeruzeme.lv

Last Update: 2015-04-14 09:12:05
{TEKSTAS: copyright}
Apmeklētāju statistika: Šodien: 135
Kopā: 1706746